Dark patterns in Poland

UOKiK znów wlepił karę za dark patterns

Published on 4th Oct 2023

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) już na początku tego roku ostrzegał użytkowników internetu przed firmami stosującymi zabronione prawem ciemne wzorce zachowań, tzw. dark patterns. Ich celem jest zmanipulowanie odbiorcy do wykonania działań zgodnych planem twórcy strony i wpłynięcie na decyzje zakupowe klientów.

UOKiK bacznie przygląda się takim praktykom firm i właśnie wymierzył karę kolejnej z nich.

Na jednego ze sprzedawców suplementów diety została nałożona kara w wysokości 5 mln zł za manipulacje przy wysyłkowej sprzedaży suplementów diety. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Po uprawomocnieniu się decyzji firma będzie musiała zapłacić karę we wspomnianej wysokości ponad 5 mln zł za stosowanie dark patterns. Dodatkowe sankcje finansowe objęły prezesa spółki. Musi on zapłacić karę w wysokości 110 tys. zł za umyślne dopuszczenie do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zobowiązany jest też do poinformowania o decyzji UOKiK wszystkich aktualnych klientów oraz tych, którzy byli nimi od 14 lutego 2017 r. Ma również zamieścić oświadczenie na ten temat na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Wymierzone sankcje nie są jednak najwyższymi z możliwych. Jak zauważa Monika Gaczkowska, senior associate w kancelarii Osborne Clarke:

„Przedsiębiorstwom za takie zachowania może grozić kara do 10 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Ponadto nałożone mogą zostać na kadrę zarządzającą sankcje do wysokości 2 mln zł, jeśli doszło do umyślnego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów”.

***

Więcej w artykule na stronie Puls Biznesu:

https://www.pb.pl/uokik-znow-wlepil-kare-za-dark-patterns-1196897.

Share

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Interested in hearing more from Osborne Clarke?