Regulacje w zakresie technologii cyfrowych

Charakter strategii cyfryzacji często oznacza, że firmy zmieniają kierunek lub rozpoczynają działalność w nowych obszarach. Najczęściej oznacza to konieczność przestrzegania innych przepisów niż te, z którymi firmy mają do czynienia na co dzień.

Może to stanowić poważne wyzwanie - zespoły prawne i biznesowe mogą być zmuszone do niezwłocznego podniesienia swoich kwalifikacji, aby zrozumieć nowy krajobraz regulacyjny, jego wpływ na proponowane produkty i usługi oraz to, jak może on wpłynąć na profil ryzyka regulacyjnego.

Na przykład odejście od sprzedaży produktów lub usług przez pośrednika w kierunku sprzedaży bezpośredniej na rzecz użytkownika końcowego lub stworzenia cyfrowej obsługi klienta może oznaczać, że firma będzie podlegać przepisom w zakresie ochrony konsumentów i handlu elektronicznego oraz będzie w znacznie większym stopniu narażona na przepisy o ochronie danych. Może to również oznaczać, że firma po raz pierwszy zacznie prowadzić działalność reklamową, a zatem będzie musiała zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi reklamy i marketingu. Przejście na model subskrypcyjny lub model SaaS („oprogramowanie jako usługa”) może wiązać się z regulacjami dotyczącymi usług finansowych. Wraz z przejściem pracowników na strukturę rozproszoną, opartą na technologii cyfrowej, konieczne będzie również ponowne przeanalizowanie sposobu wypełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szerszym ujęciu organy regulacyjne muszą się zmieniać w odpowiedzi na dynamiczny rozwój technologii cyfrowej w skali globalnej, która ma wpływ na wszystkie aspekty życia społecznego. Wspieramy naszych klientów w zakresie regulacji, edukując i wywierając wpływ zarówno na organy regulacyjne, jak i ustawodawców, pomagając w kształtowaniu środowiska regulacyjnego i zapewniając odpowiednią reprezentację interesów handlowych naszych klientów w debacie publicznej.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z naszą ofertą usług w zakresie regulacji cyfrowych.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza

Pomagamy klientom zrozumieć otoczenie regulacyjne.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza

Dlatego oferujemy im nasze międzynarodowe doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu regulacji cyfrowych we wszystkich istotnych dziedzinach.

Expand

Related Insights

Article list

Connect with one of our experts