All Insights

Showing 1 - 1 of 1
Dispute resolution

Tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen: de Hoge Raad oordeelt dat rechters moeten beoordelen of consumentenrecht is nageleefd

Inleiding De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 8 november 2019 uiteengezet dat de voorzieningenrechter bij een verzoek om

14/11/2019