The Built Environment

Overzicht van milieuverplichtingen bij vastgoedtransacties in Vlaanderen

Published on 20th Dec 2022

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Het asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. De invoering van het asbestattest is een bijkomend voorbeeld van hoe de Vlaamse Decreetgever vastgoedtransacties aangrijpt om milieu- en klimaatbeleid te voeren. In onderstaande tabel geven we een overzicht van de diverse milieuverplichtingen bij vastgoedtransacties in Vlaanderen.
Follow

Overzicht van milieuverplichtingen

Overzicht van milieuverplichtingen

Expand

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?