Anna, jako starszy prawnik w Praktyce Workforce Solutions, doradza klientom we wszystkich sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zapewnia bieżące wsparcie we wszelkich wyzwaniach HR.

Anna posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów, w szczególności z sektora IT, mediów, handlu, logistyki i przemysłu, na każdym etapie współpracy z pracownikami i osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach wsparcia prawnego Anna przygotowuje dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, a także wewnętrzne regulacje i polityki dotyczące kwestii pracowniczych.

Specjalizuje się także w restrukturyzacji zatrudnienia, delegowaniu pracowników oraz audytach pracowniczych.  Zajmuje się również doradztwem w zakresie zatrudnienia przy transakcjach korporacyjnych. 

Anna wspiera klientów we wszelkich kwestiach związanych ze współpracą z przedstawicielami pracowników, a także reprezentuje ich we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych związanych z kwestiami pracowniczym. 

Anna jest zaangażowana także w sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców i legalizacją ich pobytu w Polsce. Wspiera w szczególności obywateli Ukrainy w wypełnianiu prawnych obowiązków związanych z ich pobytem w Polsce. W tym zakresie doradza także przedsiębiorcom zatrudniającym obywateli Ukrainy w Polsce w wyborze sposobu zatrudnienia cudzoziemców, reprezentuje ich w procesie uzyskiwania odpowiednich dokumentów oraz pomaga w wypełnianiu obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.
 

Helping you succeed in tomorrow's world

W obliczu nowych wyzwań związanych z digitalizacją procesów HR czy zmieniającą się koncepcją „pracy”, wspieram pracodawców w szukaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia z uwzględnieniem istniejących regulacji i bezpieczeństwa prawnego. Poza kompleksowym doradztwem dla biznesu, skupiam się także na relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. 

Contact Anna
Udostępnij

News and deals