Employment and pensions

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o nowych wymogach BHP na stanowisku pracy

Opublikowano 13th gru 2023

Close up of people in a meeting, hands holding pens and going over papers
  1. Komu będzie przysługiwał dodatkowy monitor?

 

Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, dodatkowy monitor będzie przysługiwał pracownikom, którzy pracują co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy na laptopach (systemach przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku). W takim przypadku należy zapewnić pracownikowi dodatkowy stacjonarny monitor ekranowy.

 

  1. Czy pracodawca może nie zapewnić monitora pracownikom pracującym przez co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy na laptopach?

 

Tak. Jednak w takim przypadku pracodawca powinien wyposażyć stanowisko pracy pracownika w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika.

 

  1. Czy pracownik może żądać wyposażenia swojego stanowiska w dodatkowe elementy?

 

Tak. Na żądanie pracownika pracodawca będzie musiał wyposażyć go w podnóżek oraz w uchwyt na dokumenty posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.

 

  1. Czy pracodawca może refundować pracownikom szkła kontaktowe?

 

Tak. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca może refundować pracownikom szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Oznacza to, że obowiązek refundacji obejmuje nie tylko okulary korekcyjne, ale także szkła kontaktowe.

 

  1. Do kiedy pracodawcy mają czas na dostosowanie stanowisk pracy do nowych przepisów?

 

Pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe istniejących przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia (tj. 17 listopada 2023 r.) do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Termin upływa 17 maja 2023 r.

 

Jednak w przypadku nowych stanowisk pracy, pracodawca ma obowiązek stosować nowe wymogi BHP już od samego początku, od razu.

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?