Employment and pensions

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o (kolejnych) nowych propozycjach dotyczących sygnalistów

Opublikowano 17th sty 2024

W związku z pojawieniem się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 11 stycznia 2024 r. kolejnego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z oraz planowanym przyjęciem ww. projektu w I kwartale 2024 r., odpowiadamy na kolejne budzące wątpliwości zagadnienia związane z ustawą.

Zachęcamy do zapoznania z poprzednimi wydaniami Employment Pulse dotyczących sygnalistów, bieżącego śledzenia newsletteru oraz kontaktu z naszymi ekspertami Osborne Clarke – Agnieszką Król i Aleksandrą Orlik.

Close up view of a laptop and a cup of coffee
  • Czy pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników będą zobowiązani ustanowić procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych?

W przypadku pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników, ustanowienie procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest dobrowolne.

Jednakże podmioty zajmujące się działalnością w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska będą one zobowiązane wprowadzić procedurę zgłoszeń wewnętrznych niezależnie od liczby zatrudnionych.

  • Czy jeżeli pracodawca będący częścią grupy kapitałowej ma globalną procedurę przyjmowania zgłoszeń dot. naruszeń prawa to będzie musiał stosować się do polskiej ustawy?

Taki pracodawca powinien zweryfikować czy globalna procedura przyjmowania zgłoszeń dot. naruszeń prawa spełnia wszystkie wymagania polskiej ustawy.

Jeżeli nie, to w naszej ocenie pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników będą mieli obowiązek ustanowić procedurę lokalną niezależnie od procedury funkcjonującej globalnie.

  • Czy można outsourcować obowiązki dot. przyjmowania zgłoszeń?  

Tak.

Pracodawca na podstawie specjalnej umowy będzie mógł upoważnić podmiot zewnętrzny, do obsługi przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnej oraz zapewnienia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą.

  • Kto będzie organem właściwym w przypadku zgłoszeń zewnętrznych ?

Rzecznik Praw Obywatelskich zastąpił Państwową Inspekcję Pracy jako instytucję koordynującą przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów.

  • Ile pracodawcy będą mieć czasu na wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych?

Podmioty zobowiązane będą miały obowiązek ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

 

 

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?