Dynamiczne miasta

Zdecydowana większość firm działa w środowisku miejskim i czerpie z niego korzyści. Pomagamy zmierzyć się z wyzwaniami prawnymi, przed którymi stanie Państwa firma wraz ze zmianami, jakie będą dokonywać się we współczesnych miastach.

Przed pandemią wirusa Covid-19 spodziewano się, że do 2050 r. dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich. Nawet jeśli „urbanizacja” będzie przebiegała raczej falowo niż skokowo - przy czym wielu komentatorów uważa, że bezwzględny wzrost liczby mieszkańców miast pozostanie w tym okresie bez zmian - miasta pozostaną ważną siłą napędową naszego rozwoju gospodarczego. A to, w jakim stopniu przedsiębiorstwa rozumieją środowisko miejskie i angażują się w nie, będzie miało znaczący wpływ na ich sukces.

Od lat doradzamy klientom w zakresie skutków prawnych rozwoju dynamicznych miast, pomagając im zrozumieć, w jaki sposób wpłynie on na ich działalność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Wiemy, że sposób projektowania, budowania i zarządzania miastami, stwarza dla firm niezwykłe możliwości. Nasze doradztwo prawne koncentruje się na pomocy klientom w ich wykorzystaniu.

Ściśle współpracujemy z naszymi specjalistami z zespołów Digitalizacji i Dekarbonizacji, doradzając w zakresie wpływu technologii i zmian klimatycznych na środowisko miejskie, a także na sposób, w jaki żyjemy i pracujemy we współczesnych metropoliach.

Wyzwania i możliwości związane z rozwojem nowoczesnych miast ulegają ciągłym zmianom i stanowią przedmiot debat i dyskusji. 

Choć ich kierunek wydaje się wciąż niejasny, nie ma wątpliwości, że będą one przebiegać niezwykle dynamicznie. A nasze doradztwo prawne powinno za nimi podążać.

Sign up for Urban Dynamics updates > 

Related Insights

Article list

Connect with one of our experts