Dynamiczne miasta

Czym są Dynamiczne miasta?

Opublikowano 16th Lis 2020

Na pojęcie Dynamicznych miast składa się szereg elementów tworzących środowisko miejskie: ich mieszkańcy, samorządy, wpływ geografii społecznej na biznes i wszelkie szanse i wyzwania, które za sobą niosą. 

Urban Dynamics insights web image

Przed wybuchem pandemii Covid-19 różne źródła przewidywały, że do 2050 roku dwie trzecie ludności świata będzie zamieszkiwać obszary miejskie. 90% wzrostu liczby ludności miejskiej przypadnie na miasta w Afryce i Azji, przy czym oczekuje się, że w latach 2018-2050 największy wzrost liczby miast nastąpi w Chinach i Indiach. Kraje te budują miasta w sposób całkowicie odmienny od państw Europy Zachodniej, ponieważ urbanizacja stanowi część ich planu rozwoju gospodarczo-społecznego.

W gospodarkach zachodnich, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Europie, wciąż obserwuje się masową migrację ludności do miast. Szybka urbanizacja dokonuje się także w mniejszych miejscowościach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend ten nasili się w związku z pandemią Covid-19 i postępującymi zmianami klimatycznymi.

Dynamiczne miasta to szereg elementów tworzących środowisko miejskie: ich mieszkańcy, samorządy, wpływ geografii społecznej na biznes i wszelkie szanse i wyzwania, które za sobą niosą.  

Dlaczego urbanizacja ma znaczenie dla przedsiębiorstw?

Znaczące zmiany populacji stwarzają dla firm zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Przedsiębiorstwa, które nie uwzględniają wpływu urbanizacji na swoją działalność, tracą konkurencyjność i szansę na przewagę rynkową. 

Urbanizacja wywołała wiele korzystnych zmian dla przedsiębiorstw, powodując m.in. zwiększenie rynków zbytu na towary i usługi, rozwój rynków pracy, wzrost zamożności konsumentów, zmniejszenie dystansu między firmami a ich klientami, wzrost jakości usług publicznych, zwiększenie ilość obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych, wzrost różnorodności społecznej i kulturowej, rozwój technologii i infrastruktury, obniżenie kosztów transportu oraz rozwój możliwości tworzenia nowych rozwiązań i rozpowszechnianie wiedzy.

Rozwój miast niesie jednak za sobą również ryzyko potencjalnego przeludnienia, z którym wiąże się szereg niekorzystnych zjawisk, takich jak zanieczyszczenie środowiska, niedostatek gruntów i ograniczenia dotyczące nieruchomości, obciążenie infrastruktury, eksploatacja zasobów naturalnych, paraliż dróg i wzrost kosztów transportu, nasilenie się problemów związanych z przestępczością, a także zwiększenie różnic społecznych. 

Firmy, aby dobrze prosperować, powinny opracować strategie dostarczania produktów i usług, które wykorzystują możliwości dynamicznych miast, jednocześnie ograniczając negatywne skutki urbanizacji. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest możliwe dzięki zrozumieniu dynamiki rozwoju metropolii i dostosowaniu do niej modeli biznesowych przedsiębiorstw.
 

Czy pandemia Covid-19 wpłynęła na przyspieszenie procesów urbanizacji?

Jest zbyt wcześnie, aby w pełni ocenić długoterminowy wpływ pandemii koronowirusa na procesy urbanizacji. Pewny wydaje się natomiast wzrost różnorodności zmian zachodzących w miastach. Historia zna wiele przykładów miast, które ukształtowały epidemie. Spacerując po ulicach współczesnych metropolii odkryjemy, że rozwijały się one pomimo wyzwań stawianych przez pandemie.

Wierzymy, że w bliskiej perspektywie czasowej miasta będą się wciąż rozwijać, a mądrze przedsiębiorstwa będą korzystać z możliwości, jakie oferują, jednocześnie ograniczając negatywne skutki urbanizacji.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?