Workforce Solutions

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o okresie świątecznym w odniesieniu do prawa pracy

Opublikowano 29th Lis 2023

  1. Czy 25 i 26 grudnia 2023 r. są dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników?

 

Tak, 25 i 26 grudnia 2023 r. są dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników.

 

Oznacza to, że te dni są dniami wolnymi także dla pracowników, którzy nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia ze względu na swoje wyznanie czy też światopogląd.

 

  1. Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do pracy w dniach 24-26 grudnia 2023 r.?

 

Dzień 24 grudnia 2023 r. sam w sobie nie jest ustawowo wolnym od pracy. Jednak w tym roku przypada on w niedzielę, więc należy stosować zasady dotyczące pracy w niedzielę.

 

Zgodnie z kodeksem pracy, praca w niedzielę i święta jest dopuszczalna tylko w enumeratywnie wskazanych tam przypadkach (np. w transporcie i w komunikacji, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób). Pracodawca może zatem zobowiązać pracownika do świadczenia pracy w te dni, o ile zezwalają na to przepisy kodeksu pracy.

 

Pracownikowi, który będzie świadczył pracę w dniach 24-26 grudnia 2023 r. (zgodnie z zasadami powyżej), pracodawca będzie zobowiązany zapewnić dodatkowy dzień wolny.

 

  1. Czy za Sylwestra, który przypada w niedzielę 31 grudnia 2023 r., pracownikom będzie należał się dzień wolny?

 

Nie. Pracownicy nie będą mogli sobie odebrać wolnego za Sylwestra, który wypada w tym roku w niedzielę.

 

  1. Czy pracodawca musi zgodzić się na urlop pracownika w okresie świąteczno-noworocznym?

 

Nie. Wniosek pracownika o urlop w okresie świąteczno-noworocznym nie jest dla pracodawcy wiążący.

 

Do urlopu pracownika w okresie świąteczno-noworocznym mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące urlopów. Oznacza to, że pracodawca rozpatrując wniosek pracownika o urlop bierze pod uwagę m.in. konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 

  1. Czy firmowa wigilia może zostać sfinansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 

Nie.

 

Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powinny być finansowane imprezy firmowe, które nie mają charakteru wypoczynkowego, sportowo-rekreacyjnego lub kulturalno-oświatowego. Dodatkowo taka wigilia musiałaby różnicować pracowników pod względem ich sytuacji materialnej, co w praktyce jest niemożliwe.

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?