Workforce Solutions

5 rzeczy, o których pracodawca powinien pamiętać od 1 stycznia 2024 r.

Opublikowano 3rd sty 2024

Styczeń 2024 r. będzie okresem wzmożonej pracy dla działów HR. Wraz z rozpoczęciem roku na prawodawców czekają nowe obowiązki. Poniżej przesyłamy podsumowanie najważniejszych kwestii.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym dzisiejszym Employment Pulse oraz do kontaktu z naszmi ekspertkami: Agnieszką Król i Aleksandrą Orlik.

Two businessmen shaking hands in a corridor
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4.242 PLN brutto, zaś minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 27,50 PLN brutto.

Kolejna podwyżka płacy minimalnej będzie miała miejsce w lipcu 2024 roku. Od 1 lipca 2024 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę nie będzie mogło być niższe niż 4.300 PLN brutto, a stawka godzinowa będzie wynosić 28,10 PLN brutto.

Pracodawcy muszą zatem dostosować wypłacane przez nich minimalne wynagrodzenie za pracę do powyższych kwot.

Wyższy dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej jest uprawniony do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez powszechnie obowiązującymi przepisami.

W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracodawcy powinni przeliczyć wysokość wypłacanych przez nich dodatków za pracę w porze nocnej.

Dzień wolny za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

6 stycznia 2024 r. czyli Święto Trzech Króli jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W  tym roku wypada ono w sobotę. Zgodnie z Kodeksem Pracy w przypadku gdy święto przypada w innym dniu niż niedziela, to wymiar czasu pracy obniża się o 8 godzin.

Pracownikom należy się więc dzień wolny w obowiązującym okresie rozliczeniowym  - dzień wolny za Święto Trzech Króli może przypadać przed tym świętem, bądź też po.

Informacja o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej

Do 10 stycznia 2024 r. zakładowe organizacje związkowe powinny przedstawić pracodawcy informacje o liczbie swoich członków na dzień 31 grudnia 2023 r. Pracodawca może zgłosić pisemne zastrzeżenia co do liczebności zakładowej organizacji związkowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez nią powyższych informacji.

W przypadku, gdy zakładowa organizacja związkowa nie przekaże informacji o swojej liczebności we wskazanym terminie, wówczas do czasu wykonania tego obowiązku nie będą jej przysługiwać uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

Weryfikacja stanu zatrudnienia

Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników  na dzień 1 stycznia (w przeliczeniu na pełne etaty), to jest on zobowiązany poinformować zatrudnionych pracowników do końca stycznia o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego.   

Należy również zweryfikować liczbę zatrudnie

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?