Renata łączy doradztwo podatkowe z kompleksowym wsparciem w zakresie prawa pracy. Opracowuje strategie komunikacji wewnętrznej, doradza w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy oraz pomaga w projektowaniu i wdrażaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej.

Renata specjalizuje się w kwestiach związanych ze skuteczną komunikacją w miejscu pracy, w tym m.in. pośredniczy w negocjacjach i mediacjach z pracownikami w duchu PBP (Porozumienia Bez Przemocy). Prowadzi szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz pomaga klientom w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich procedur wewnątrz organizacji.

Wspiera działy HR w kształtowaniu strategii talent management, przeprowadzaniu transformacji kulturowej przedsiębiorstw oraz budowaniu i wdrażaniu polityki różnorodności w firmie. 

Wysoce cenię doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm Renaty Dłuskiej, skutkujące realnym i kompleksowym wsparciem dla naszej firmy w różnorodnych projektach.”

HR Manager, jeden z liderów rynku produktów promocyjnych

Helping you succeed in tomorrow's world

Działy HR mają strategiczną rolę w kształtowaniu i realizacji strategii biznesowej. Modele pracy zaprojektowane w oparciu o wartości takie jak well-being, poczucie przynależności i etyczne postępowanie, pozwalają tworzyć środowisko, w którym pracownicy nie tylko czują się dobrze, ale również osiągają lepsze efekty, co przekłada się na wyniki organizacji. Dlatego wspieram swoich klientów w efektywnym zarządzaniu zespołami i budowaniu silnej kultury organizacyjnej.

 

Contact Renata
Udostępnij

Insights