Zapewnienie zgodności z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zapobieganie ewentualnym naruszeniom należy obecnie do głównych wyzwań przedsiębiorców. Szczególnie istotne jest to w perspektywie nowych przepisów dotyczących sygnalistów. 

Przepisy o ochronie sygnalistów 

Finalny kształt polskich przepisów implementujących tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów nie jest jeszcze znany, jednak bazując na projekcie możliwe jest określenie głównych obowiązków przedsiębiorców:

 • utworzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych,
 • podjęcie działań naprawczych, oraz 
 • ochrona osób dokonujących zgłoszeń.

Stosowanie nowych przepisów, w tym obowiązek utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w pierwszej kolejności dotknie podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób oraz podmioty z tzw. sektora AML, a następnie podmioty zatrudniające powyżej 50 osób. Warto jednak już teraz podjąć działania zmierzające do wdrożenia procedur regulujących proces zgłaszania nieprawidłowości i rozpatrywania zgłoszeń.

Skutecznie działający system zgłoszeń

Wprowadzenie odpowiednich regulacji zapewniających dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych pozwoli zabezpieczyć biznes i umożliwi ciągły jego rozwój. 

Dzięki skutecznie działającemu systemowi zgłoszeń wewnętrznych możliwe będzie:

 • podjęcie szybkiej reakcji i działań naprawczych
 • zapobiegnięcie ewentualnym szkodom
 • uzyskanie informacji o ewentualnych naruszeniach przed kontrolą urzędów i organów
 • umocnienie relacji w organizacji opartych na etyce i otwartej komunikacji.
   

Jak możemy Państwu pomóc?

Wpieramy firmy we wdrożeniu polityki informowania o nieprawidłowościach oraz spełnianiu przez przedsiębiorców wymogów wynikających z przepisów o ochronie sygnalistów.

 • Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe na każdym etapie dostosowywania organizacji do obowiązków związanych ze zgłoszeniami wewnętrznymi:

Etap I

Poznanie organizacji i doradztwo w wyborze właściwego rozwiązania
 • Punktem wyjścia do naszych działań będzie dokładniejsze poznanie Państwa organizacji, kultury organizacyjnej oraz przyjętych systemów zarządzania zgodnością. 
 • Etap ten obejmie w szczególności dokonanie ustaleń dotyczących sposobu zgłaszania nieprawidłowości (kanał zgłoszeniowy), formy zgłoszeń (kwestia anonimowości), zakresu przedmiotowego zgłoszeń oraz kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszeń.
 • Na tym etapie ważne będzie także określenie zasad obsługi zgłoszeń.
   

Etap II

Regulacje wewnętrzne (opracowanie)
 • W ramach tego etapu przygotujemy wzory niezbędnej dokumentacji wymaganej na gruncie przepisów o sygnalistach, spełniające standard minimum oraz wymogi RODO, w szczególności opracujemy procedurę zgłoszeń wewnętrznych dostosowaną do indywidualnych potrzeb organizacji.
   

Etap III

Wsparcie w komunikacji oraz przeprowadzenie szkolenia
W ramach tego etapu jesteśmy gotowi:
 • wesprzeć Państwa w opracowaniu projektów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (skierowanej m.in. do pracowników, współpracowników) dotyczącej zasad i procedur dokonywania zgłoszeń,
 • przeprowadzić szkolenie;
 • wesprzeć Państwa w zakresie dostosowania istniejącej dokumentacji RODO.
   

Dodatkowo:

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla potrzeb zgłaszania i zarządzania nieprawidłowościami w organizacjach. Dzięki współpracy z naszymi partnerami technologicznymi będą mogli Państwo wdrożyć zaawansowany, bezpieczny i intuicyjny elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości i ich obsługi.
 

 

Etap IV

Obsługa zgłoszeń
 
 • Etap ten obejmuje doradztwo w zakresie występujących zgłoszeń nieprawidłowości w Państwa organizacji. 
 • W ramach tych działań będziemy pomagać Państwu w weryfikacji zgłoszeń, dokonywać ich analizy oraz wspierać organizację przy przeprowadzaniu jej oceny. 
 • Nasze doradztwo obejmie także prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie komunikacji dotyczącej zgłoszenia oraz rekomendacji co do dalszych działań. 
 • Zakres naszego wsparcia w tym zakresie będzie każdorazowo dostosowany do Państwa potrzeb.
   
Dowiedz się więcej

Sprawdź, jak możesz pomóc Twojej firmie

Audyt procedur RODO
Czytaj więcej
Finansowanie zielonej energii
Czytaj więcej
HR compliance
Czytaj więcej
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Czytaj więcej
Start-upy
Czytaj więcej
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Czytaj więcej
Akademia Empatycznego Lidera
Czytaj więcej

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów