Agata kompleksowo wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w aspekcie compliance. 

Agata ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i międzynarodowych klientów w sprawach dotyczących zatrudnienia i compliance, jak również w kwestiach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych i ubezpieczeniami społecznymi.

Specjalizuje się w aspektach prawnych zatrudniania cudzoziemców, w tym delegowania pracowników na terenie UE i do krajów trzecich, legalizacji pobytu oraz rozliczeń podatkowych cudzoziemców w Polsce.

Prowadzi audyty pracodawców pod kątem przestrzegania przez nich prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz oceny funkcjonowania wewnętrznych procedur w firmach.

Helping you succeed in tomorrow's world

Pomagam klientom odnaleźć się w nowych realiach rynku pracy. Śledzę zmieniające się trendy HR, przewidując nowe wyzwania i problemy jeszcze zanim pojawią się regulujące je przepisy prawne.

Jestem na bieżąco z rozwiązaniami, które ułatwiają klientom prowadzenie biznesu i zachęcam ich do korzystania z dostępnych narzędzi cyfrowych, takich jak kwalifikowany podpis elektroniczny czy elektroniczna dokumentacja pracownicza.   
 

Contact Agata
Follow

Insights