Rynek start-upów jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W 2020 roku, mimo pandemii, w polskie start-upy zainwestowano aż 2,13 mld zł, co oznacza wzrost o rekordowe 70% w stosunku do poprzedniego roku. Doczekaliśmy się też pierwszego krajowego „jednorożca”, czyli młodej spółki wycenianej na poziomie co najmniej 1 mld dolarów.

Choć zainteresowanie funduszy inwestycyjnych start-upami stale rośnie, założyciele młodych spółek muszą sprostać szeregowi wyzwań, aby zapewnić swoim biznesom płynne i stabilne funkcjonowanie.

Z kolei inwestorzy decydujący się na finansowanie start-upów powinni dokonać dokładnej weryfikacji przedmiotu swojej inwestycji.

Naszym celem jest wspieranie błyskotliwych pomysłów i ich twórców w rozwijaniu ich biznesu, a także zainteresowanych nimi inwestorów. Koncentrujemy się na technologiach i dostosowujemy swoje doradztwo do potrzeb start-upów i scale-upów.

Podmiotom zainteresowanym inwestycjami w start-upy oraz założycielom młodych biznesów przygotowującym się do pozyskania finansowania oferujemy usługę modułowego badania due diligence start-upu.

Dzięki możliwości wyboru obszarów badania, otrzymują Państwo praktyczne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, specyfiki danego start-upu oraz etapu rozwoju badanego biznesu.

Efektem każdego badania due diligence jest raport red flag przedstawiający najważniejsze ryzyka oraz rekomendacje działań naprawczych.

Ochrona własności intelektualnej
 • Zbadamy tytuł prawny do posiadanej technologii.
 • Przedstawimy model struktury własności IP.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.
Umowy handlowe
 • Zbadamy umowy kluczowe w działalności startupu.
 • Przedstawimy model biznesowy start-upu.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.
Prawo korporacyjne
 • Zbadamy strukturę korporacyjną, w tym szczególne uprawnienia osób zaangażowanych w działalność start-upu i model podziału zysków i strat.
 • Przedstawimy strukturę organizacyjną start-upu.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.
Ochrona danych osobowych
 • Zbadamy model przetwarzania i udostępniania danych osobowych oraz posiadaną dokumentację w tym obszarze.
 • Przedstawimy model przetwarzania danych osobowych.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

 

Prawo pracy

 • Zidentyfikujemy podstawowe ryzyka w obszarze zatrudnienia.
 • Przedstawimy istniejący model zatrudnienia.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych

Regulatory advisory services

 • Zbadamy spełnienie przez start-up podstawowych warunków regulacyjnych specyficznych dla obszaru jego działalności (np. w zakresie e-commerce, usług płatniczych, praw konsumentów itp.).
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Przegląd finansowy

 • Zbadamy wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania.
 • Przeanalizujemy zasadność i odzyskiwalność skapitalizowanych kosztów projektowych (WIP – work in progress).
 • Przeanalizujemy prawidłowość klasyfikacji kosztów jako prac badawczych lub rozwojowych.
  Zidentyfikujemy rozliczenia z jednostkami powiązanymi
  (z założycielami i wspólnikami).
 • Zbadamy budżety i prognozy finansowe w kontekście założeń biznesowych.
  Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje zabezpieczenia ryzyka.

Przegląd podatkowy

 • Zbadamy prawidłowość rozliczeń podatkowych związanych z utworzeniem start-upu, ujęciem praw własności intelektualnej, dotyczących finansowania start-upu (dotacje, pomoc publiczna, finansowanie dłużne) oraz rozliczeń z właścicielami i związanych z należnościami z tytułu licencji, w tym podatkiem u źródła.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

 

Wprowadzając na rynek nowe, nieznane dotąd usługi i produkty, jako founderzy podejmują Państwo ryzyko prawne i biznesowe – dlatego warto skorzystać
z profesjonalnego doradcy, który zweryfikuje wszystkie aspekty działalności Państwa start-upu, zidentyfikuje potencjalne ryzyka prawne i zaproponuje rozwiązania dostosowane do potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców.

Oferujemy całościowe doradztwo dla start-upów, towarzysząc Państwu na każdym etapie działalności. Wspieramy Państwa już od fazy budowy i rozwoju koncepcji, poprzez pozyskiwanie finansowania, ochronę marki i know-how, po bieżące wsparcie prawne.

Łączymy start-upy z potencjalnymi inwestorami oraz przygotowujemy młode biznesy do pozyskania finansowania.

Finansowanie
Udzielimy wsparcia prawnego w procesie pozyskiwania finansowania na każdym etapie rozwoju start-upu.

Ochrona własności intelektualnej
Przygotujemy standardowe wzory umów licencji i przeniesienia praw autorskich.
Przygotujemy wzory NDA i zakazu konkurencji.

Opracujemy strategię ochrony własności intelektualnej na polskich i zagranicznych rynkach.

Umowy handlowe
Przygotujemy wzory niezbędnych umów w bieżącej działalności start-upu, w tym umów z klientami, dostawcami i innymi kontrahentami.

Prawo korporacyjne
Przygotujemy founders agreement oraz pomożemy przy wyborze i wdrożeniu modelu prawnego działalności gospodarczej.

Udzielimy wsparcia w zakresie aspektów prawnych ekspansji międzynarodowej spółki.

Ochrona danych osobowych
Przygotujemy politykę prywatności, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pozostałe wzory dokumentacji wewnętrznej (rejestry, politykę bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, formularz oceny skutków przetwarzania).

Prawo pracy
Przygotujemy wzór umowy o pracę, umowy zlecenia, współpracy B2B.

Opracujemy Employee Stock Option Plan (ESOP) – program, który umożliwi włączenie pracowników do grona współwłaścicieli firmy.

Doradztwo regulacyjne i podatkowe
Przygotujemy dokumentację wymaganą przez przepisy specyficzne dla danego rodzaju działalności, w tym np. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (e-commerce).

Zapewnimy kompleksowe doradztwo podatkowe doświadczonych ekspertów.

Udzielimy wsparcia w zakresie zagadnień prawnych i podatkowych dotyczących ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym z zakresu tzw. zielonych podatków (Green Taxation).

Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z zakresu najważniejszych zagadnień prawnych i podatkowych, o których musisz pamiętać prowadząc swój start-up.
Zapraszamy do kontaktu

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów