O ile Państwa organizacja spełnia kryteria podmiotu obowiązanego na gruncie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Ustawa AML], nasze doradztwo może objąć również wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności organizacji z Ustawą AML.

Jak możemy pomóc?

  • Przeprowadzenie bezpośrednich spotkań z osobami odpowiadającymi (Dyrektor Operacyjny, Główny Księgowy) za najważniejsze procesy w Państwa spółce w zakresie operacji finansowych mających miejsce w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności.
  • Opracowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Przygotowanie oraz dostarczenie narzędzie do przeprowadzania analizy ryzyka w bieżącej działalności Państwa spółki.
  • Przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników i współpracowników, w trakcie którego zostaną poruszone praktyczne aspekty związane z Ustawą AML oraz procedurami przyjętymi w Państwa spółce.

Jakie są korzyści?

  • Zabezpieczenie systemu finansowego Państwa spółki przed nielegalnym wykorzystaniem;
  • Zapewnienie wypełniania obowiązków z Ustawy AML;
  • Minimalizacja ryzyka nałożenia kar na Państwa spółkę w razie kontroli;
  • Poszerzenie wiedzy personelu Państwa spółki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Opracowanie wewnętrznej procedury     ok. 15 dni roboczych
Narzędzie do analizy ryzyka     ok. 5-7 dni roboczych
Przeprowadzenie szkoleń dla personelu     ok. 2- 5 dni roboczych
Dodatkowa weryfikacja zmian w  procedurze AML pod kątem kryteriów AEO     ok. 2- 5 dni roboczych

**Zakładane koszty ustalane indywidualnie

Get in touch

Discuss this with our anti-money laundering experts

Related

Audyt procedur RODO
Czytaj więcej
Finansowanie zielonej energii
Czytaj więcej
HR compliance
Czytaj więcej
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Czytaj więcej
Start-upy
Czytaj więcej