Jednym z ważniejszych wyzwań w prowadzeniu biznesu jest zapewnienie jego zgodności z regulacjami dotyczących ochrony danych osobowych. Przepisy  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych [RODO], wciąż są niejasne i  budzą wiele wątpliwości. MDDP jest gotowe Państwa wesprzeć w przeprowadzeniu audytu procedur RODO.

Jak możemy pomóc?

  • Przegląd istniejącej dokumentacji, tj. przyjętych procedur, polityk, instrukcji, wzorów dokumentów i rejestrów, w celu weryfikacji ich poprawności pod względem formalnoprawnym (tzw. audyt zerowy).
  • Uzupełnienie dokumentacji (np. rejestr incydentów, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, procedura kryzysowa – monitoring i reagowanie na incydenty, regulamin CCTV, procedury współpracy z organem nadzorczym oraz zgłaszania naruszeń).
  • Dzięki współpracy z partnerem technologicznym, MDDP jest w stanie zaproponować wsparcie również w przeprowadzaniu audytu i dostosowania przyjętych w Państwa spółce rozwiązań IT pod kątem ich zabezpieczenia (między innymi w oparciu o standardy normy ISO serii 27000.).
  • Aktualizacja istniejącej dokumentacji dla zapewnienia jej zgodności z przepisami RODO, oraz właściwymi przepisami krajowymi.

DODATKOWO

  • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników (do 15 osób w grupie).

Jakie są korzyści?

  • Uporządkowanie obiegu informacji (również danych osobowych) w ramach procesów w organizacji poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu RODO w bieżącej działalności organizacji;
  • Zapewnienie mechanizmów pozwalających na skuteczne wykrycie nieprawidłowości w procesach przetwarzania danych osobowych;
  • Ograniczenie ryzyka nałożenia kar na wypadek kontroli;
  • Podnoszenie świadomości personelu w obszarze ochrony informacji poufnych w tym danych osobowych;
  • Podnoszenie standardów ochrony danych wpływa korzystnie na wizerunek organizacji u klientów i kontrahentów.
Audyt organizacji     ok. 12 dni roboczych
Aktualizacja dokumentów     ok. 10 dni roboczych
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników.     ok. 2 – 5 dni roboczych

Dodatkowa weryfikacja zmian w procedurze RODO pod kątem kryteriów AEO    

ok. 2- 5 dni roboczych

*Zakładane  koszty ustalane indywidualnie

Get in touch

Discuss this with our GDPR experts

Related

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Czytaj więcej
Finansowanie zielonej energii
Czytaj więcej
HR compliance
Czytaj więcej
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Czytaj więcej
Start-upy
Czytaj więcej

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów