Agnieszka specjalizuje się w sprawach z zakresu sporów własności intelektualnej i odpowiada za rozwój  lokalnej praktyki sporów w prawie własności intelektualnej i life sciences. Posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie, zwłaszcza w sektorze nauk biologicznych i opieki zdrowotnej.

Klienci cenią zwłaszcza jej umiejętność łączenia praw własności intelektualnej z kwestiami regulacyjnymi. Jest ceniona za organizację i zarządzanie skomplikowanymi krajowymi i międzynarodowymi sporami dotyczącymi patentów, tajemnicy handlowej i znaków towarowych w dziedzinie handlu, telekomunikacji, chemii, nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia. 

Wspiera klientów w negocjacjach umów dotyczących własności intelektualnej, w określaniu polityki wynagrodzeń pracowników z tytułu wynalazków oraz w ocenie portfela własności intelektualnej klientów w celu wzmocnienia ich pozycji w transakcjach fuzji i przejęć, wykupu lewarowanego (LBO), transakcjach finansowych i pierwszych ofertach publicznych.

Helping you succeed in tomorrow's world

Zajmuję się sporami z zakresu własności intelektualnej, które często dotyczą najnowocześniejszych rozwiązań prawnych i które kształtują lokalną praktykę sądową oraz rynek nauk przyrodniczych. Mam doświadczenie w rozwiązywaniu współczesnych, złożonych problemów prawnych na drodze sądowej, w urzędach właściwych do spraw własności intelektualnej oraz w ramach arbitrażu. Wiele instytucji zajmujących się własnością intelektualną, takich jak Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej czy lokalne izby adwokackie lub prawnicy zajmujący się w patentami i znakami towarowymi korzysta z mojego doświadczenia w projektach kształtujących lokalny ekosystem IP, na przykład w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dla polskich ministerstw.

Agnieszka is a force to be reckoned with; she is a fantastic lawyer with a strong work ethic, and truly knows a lot about the law.

Sztoldman […] is fast emerging as a star of Polish IP practice. One client cites her as “highly knowledgeable and experienced regarding regulatory and trademark law” and praises her for “doing a tremendous job on a highly complex parallel import matter.

WTR Trademark 1000 2022

Agnieszka Sztoldman is a professional in her field.

Legal500, Intellectual property 2022

Article 73 of the TRIPS agreement provides for the security exceptions that states can invoke todefend their non-compliance with the TRIPS agreement. This is a unique provision in the context ofinternational IP law“ - Russia’s IP threat: what might happen next?

WIPR, 2022

 

Contact Dr Agnieszka
Follow

Insights