Agnieszka jest doświadczoną adwokatką specjalizującą się w prawie własności intelektualnej i prawie farmaceutycznym. Jest odpowiedzialna za rozwój lokalnej praktyki sporów w prawie własności intelektualnej i life sciences. Posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie, zwłaszcza w sektorze nauk biologicznych i opieki zdrowotnej.

Klienci szczególnie cenią jej umiejętność łączenia ochrony własności intelektualnej i uczciwej konkurencji z kwestiami regulacyjnymi. Jest chwalona za doradztwo w złożonych krajowych i europejskich sporach sądowych dotyczących patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji, jak również doradztwo w dziedzinie własności intelektualnej (licencjonowanie lub R&D), oraz za zarządzanie portfelem własności intelektualnej we wszystkich głównych sektorach przemysłu.

Doradza w zakresie regulacji, w tym reklamy leków i wyrobów medycznych, refundacji i żywności oraz produktów z pogranicza.

Ma również doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu w postępowaniach arbitrażowych i regulacyjnych w dziedzinie life sciences, ochrony konsumentów i regulacji cyfrowych.

Jest wykładowcą na renomowanym wydziale prawa w Polsce oraz wykłada w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. 

Dr Sztoldman jest doceniana za swoją praktykę prawniczą w rankingach prawniczych jako wiodąca prawniczka w dziedzinie własności intelektualnej i life sciences (IAM, WTR, Legal500, Managing IP). Znalazła się na liście "25 najwybitniejszych prawniczek w biznesie" polskiej edycji "Forbes Women" i fundacji Women in Law. W 2023 r. znalazła się na liście "Top 50 Women in IP Law", wyróżniającej "najlepsze i najzdolniejsze prawniczki w dziedzinie własności intelektualnej", przygotowanej przez World IP Review. W 2020 r. została podwójną laureatką nagrody LMG European Rising Stars Award (w kategoriach Life Sciences i Polska) w konkursie organizowanym przez jedną z największych na świecie brytyjskich firm informacyjnych Euromoney Institutional Investor.

Helping you succeed in tomorrow's world

Zajmuję się sprawami z zakresu własności intelektualnej, które często dotyczą najnowocześniejszych rozwiązań prawnych i które kształtują lokalną praktykę sądową oraz lokalny rynek. Mam doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych na drodze sądowej, w urzędach właściwych do spraw własności intelektualnej oraz w ramach arbitrażu. Wiele instytucji zajmujących się własnością intelektualną, takich jak Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej czy lokalne izby adwokackie lub prawnicy zajmujący się w patentami i znakami towarowymi korzysta z mojego doświadczenia w projektach kształtujących lokalny ekosystem IP, na przykład w przygotowywaniu projektów aktów prawnych czy opinii o istniejących aktach prawnych. Regularnie biorę udział w konferencjach oraz publikuje artykuły i komentarze dotyczące ochrony własności intelektualnej, kształtując współczesną debate o własności intelektualnej.

Agnieszka is a force to be reckoned with; she is a fantastic lawyer with a strong work ethic, and truly knows a lot about the law.

Sztoldman […] is fast emerging as a star of Polish IP practice. One client cites her as “highly knowledgeable and experienced regarding regulatory and trademark law” and praises her for “doing a tremendous job on a highly complex parallel import matter.

WTR Trademark 1000 2022

Agnieszka Sztoldman is a professional in her field.

Legal500, Intellectual property 2022

Article 73 of the TRIPS agreement provides for the security exceptions that states can invoke todefend their non-compliance with the TRIPS agreement. This is a unique provision in the context ofinternational IP law“ - Russia’s IP threat: what might happen next?

WIPR, 2022

 

Contact Dr Agnieszka
Udostępnij

Insights