Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradzaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom.

Sylwia posiada doświadczenie w zakresie inwestycji przemysłowych (także typu greenfield) oraz obiektów infrastruktury liniowej. Pomaga klientom uzyskiwać niezbędne pozwolenia (budowlane i środowiskowe) oraz przygotowuje umowy (o roboty budowlane czy prace projektowe). Sylwia reprezentuje klientów w sporach wynikających z umów o roboty budowlane, doradzając także na etapie prób polubownego rozwiązania sporu.

Pomaga klientom zapewnić zgodność ich działań z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Posiada duże doświadczenie w doradztwie dotyczącym gospodarowania odpadami, w tym w zakresie odpadów opakowaniowych i regulacji związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W swojej pracy Sylwia skupia się na regulacjach z zakresu zrównoważonego rozwoju, pomagając klientom opracowywać i wdrażać strategie ESG.

Sylwia posiada także doświadczenie w sporach arbitrażowych zainicjowanych na podstawie umów międzynarodowych o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.

Sylwia prowadzi projekty związane z elektromobilnością, skupiając się między innymi na wykorzystaniu wodoru w transporcie.

Helping you succeed in tomorrow's world

Nie ma wątpliwości, że obecnie stawiamy czoła wielu wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu i istnieje silna potrzeba zielonej transformacji. Sytuacja ta ma istotny wpływ na regulacje prawne w Europie. Po ogłoszeniu Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55 UE wprowadza nowe regulacje mające na celu dojście do gospodarki o obiegu zamkniętym – co sprawia, że ramy regulacyjne stają się dosyć skomplikowane. Coraz większy nacisk kładzie się na kwestie związane z ESG.

Pomagam klientom odnaleźć się w tych regulacjach i doprowadzić do tego, że ich działalność będzie nie tylko zgodna z prawem, ale i postrzegana jako zrównoważona – co ma coraz większe znaczenie przy udzielaniu finansowania.

Contact Sylwia
Udostępnij