Real estate

Co w praktyce oznacza taksonomia dla finansowania nieruchomości (RE)?

Opublikowano 19th wrz 2023

Taksonomia stanowi zbiór kluczowych regulacji unijnych dotyczących kryteriów zrównoważonego rozwoju, redefiniując zasady inwestowania w sektorze nieruchomości. Jako część Europejskiego Zielonego Ładu ma stworzyć jednolite wytyczne, które pozwolą na obiektywną ocenę charakteru inwestycji pod kątem jej wpływu na środowisko i zgodności z normami ESG (Environmental, Social, Governance).

Apartment building facade with balconies

Taksonomia UE tworzy ramy dla rozwoju zrównoważonych inwestycji, bo:

  • zakłada przekierowanie kapitału na inwestycje zrównoważone środowiskowo
  • określa warunki kiedy działalność można zakwalifikować jako zrównoważoną środowiskowo

Co taksonomia oznacza dla instytucji finansowych (banków)?

Instytucje finansowe nie mają zakazu finansowania inwestycji niezgodnych z celami Taksonomii, ale:

  • muszą informować o swoim podejściu do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, oraz
  • muszą ostrożnie oceniać – zgodnie z Taksonomią – projekty finansowane w ramach swoich "zielonych" produktów, aby uniknąć zarzutów o greenwashing.

Co taksonomia oznacza dla sektora nieruchomości?

Dostęp do tańszego finansowania – o ile ubiegasz się o finansowanie inwestycji, która zgodnie z Taksonomią kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo i jesteś w stanie to odpowiednio pokazać instytucji finansującej, wtedy instytucja może zaproponować korzystniejsze oprocentowanie.

Jaka inwestycja będzie zgodna z Taksonomią?

Przede wszystkim taka, która wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów określonych w Taksonomii i nie wyrządza istotnej szkody pozostałym z nich.

A cele określone w Taksonomii dotyczą nie tylko łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania zanieczyszczeniom czy przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego. To także cele w zakresie zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Jak ocenić zgodność projektu z celami taksonomicznymi (lub nieszkodzenie im)?

Do tego służą tzw. techniczne kryteria kwalifikacji – określono je odrębnie dla różnych typów projektów (np. budowa nowych budynków, renowacja istniejących, nabywanie budynków).

Te kryteria uwzględniają parametry związane z charakterystyką energetyczną budynków, zastosowanymi materiałami, zagospodarowaniem odpadów czy zużyciem wody.

Co w praktyce trzeba pokazać, żeby uzyskać dostęp do "zielonego" finansowania dla projektu RE?

Konieczne będzie przekonanie instytucji finansującej, że dany projekt jest zgodny z Taksonomią. Będzie to wymagało zebrania dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów technicznych, ale i zlecenia audytów, wdrożenia procedur czy uwzględnienia zielonych klauzul w zawieranych umowach dot. projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o taksonomii w sektorze RE? Skontaktuj się z nami!

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Interested in hearing more from Osborne Clarke?