Real estate

Kto planuje budowę, niech się spieszy. Nadchodzi rewolucja w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy!

Opublikowano 31st Lip 2023

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To najważniejszy od 20 lat akt prawny, który wiele zmienia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny. Ma on podzielić gminę na strefy planistyczne i określić dla nich katalog dopuszczalnych funkcji, maksymalną nadziemną intensywność zabudowy i jej wysokość oraz udział powierzchni biologicznie czynnej. Gminy otrzymają możliwość wyznaczenia obszarów uzupełniania zabudowy i tylko na tych terenach będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Na pozostałym obszarze nowe obiekty będą mogły być lokalizowane niemal wyłącznie na podstawie planów miejscowych. Ustawa wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, ale na przyjęcie planów ogólnych, które mają zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r.

Jakie będą zasady realizacji inwestycji między wejściem w życie ustawy a przyjęciem planów ogólnych?

Set square and pencils on top of architecture plans

Agata Demuth, partner, szefowa praktyki nieruchomości w Osborne Clarke, zauważa:

Nadal będą obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane przed wejściem w życie nowelizacji. Decyzje WZ, które staną się prawomocne przed 1 stycznia 2026 r., będą obowiązywały bezterminowo. Radykalne zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy wejdą w życie od daty, w której gminy powinny mieć przyjęte plany. Od 1 stycznia 2026 r. decyzje o warunkach zabudowy będą ważne przez pięć lat od dnia, w którym staną się prawomocne. Jeżeli w powyższym terminie gmina nie przyjmie planu ogólnego, to na jej terenie w ogóle nie będzie możliwe wydanie decyzji WZ.

Co istotne, ze względu na tak krótki termin powstaje wątpliwość, czy gminy zdążą z przyjęciem planów ogólnych.

Z kolei Michalina Skarżyńska, Junior Associate w Osborne Clarke, zwraca uwagę, że: Jeśli 1 stycznia 2026 r. gmina nie będzie miała planu ogólnego, to inwestycje można będzie prowadzić niemal tylko na terenach, które są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obejmują one ok. 30 proc. powierzchni gmin. To oznacza, że na 70 proc. powierzchni Polski brak planów ogólnych może utrudnić budowanie.

****** Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej > https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/9048407,kto-planuje-budowe-niech-sie-spieszy-nadchodzi-rewolucja-w-wydawaniu.html.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?