Agata kieruje Praktyką Nieruchomości i Infrastruktury w warszawskim biurze Osbrone Clarke. Specjalizuje się na doradztwie transakcyjnym zorientowanym na osiągnięcie celów biznesowych klienta. Jest radcą prawnym z ponad 25-letnim doświadczeniem. 

Agata specjalizuje się w transakcjach nieruchomościowych na rynku środkowoeuropejskim. Koncentruje się na strukturyzowaniu i negocjowaniu transakcji nieruchomościowych, w tym transakcji nabywania i zbywania, leasingu i leasingu zwrotnego, fuzji i przejęć spółek nieruchomościowych, restrukturyzacji i wspólnych przedsięwzięć. Doradza również w kwestiach związanych z finansowaniem i refinansowaniem, zagospodarowywaniem, komercjalizacją i zarządzaniem nieruchomościami.

Agata wspiera polskie i międzynarodowe podmioty działające na rynku nieruchomości, w tym fundusze inwestycyjne, inwestorów i deweloperów, banki i instytucje finansowe, operatorów i zarządzających aktywami, wynajmujących i najemców działających m.in. w sektorze biurowym, handlowym, mieszkaniowym, logistycznym i hotelarskim.

Helping you succeed in tomorrow's world

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości sektora nieruchomości, wspieram moich klientów w efektywnym prowadzeniu biznesu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej i rynkowej. Zapewniam jasne, praktyczne i kompleksowe rozwiązania prawne dopasowane do ich potrzeb i celów biznesowych. 

Contact Agata
Udostępnij

Insights

News and deals