Dekarbonizacja

Czy Twoja firma jest przygotowana na nowe regulacje dot. tworzyw sztucznych?

Opublikowano 10th maj 2023

Ustawa implementująca tzw. dyrektywę plastikową (Single-Use Plastics – SUP) została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość jej postanowień wchodzi w życie 24 maja 2023 roku.

People in a meeting and close up of a gavel

Co nowe regulacje oznaczają dla przedsiębiorców?

Implementacja dyrektywy SUP wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców, a także zakazy dotyczące produktów i opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Obejmują one m.in.:

 • zakaz wprowadzania do obrotu określonych produktów z tworzyw sztucznych (patyczki higieniczne, talerze, sztućce, słomki i mieszadełka do napojów, styropianowe pojemniki na posiłki i napoje, patyczki do balonów)
 • obowiązek pobrania od konsumenta opłaty z tytułu wydania plastikowego pojemnika na żywność lub kubka na napój oraz obowiązek zapewnienia dostępności opakowania alternatywnego (np. wielorazowego użytku)
 • obowiązek uiszczenia opłat na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi i prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
 • obowiązek odpowiedniego oznakowania wybranych produktów zawierających tworzywa sztuczne
 • obowiązki rejestracyjne (wpis do BDO), ewidencyjne i sprawozdawcze
 • obowiązek przytwierdzenia wieczek i zakrętek do butelek z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów
 • obowiązki wymogi dot. zapewnienia określonej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w plastikowych butelkach jednorazowego użytku o pojemności do 3 l oraz osiągnięcia określonych poziomów selektywnego zbierania odpadów tych butelek

Kogo dotyczą nowe regulacje?

 • przedsiębiorców wprowadzających do obrotu (a więc producentów, importerów, dystrybutorów) określone produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych – głównie z sektora spożywczego (np. producentów napojów w butelkach, produktów spożywczych w opakowaniach z tworzyw sztucznych), sektora wyrobów tytoniowych, ale i z sektora kosmetycznego (regulacje wprowadzają obowiązki dotyczące patyczków higienicznych, chusteczek nawilżanych, podpasek i tamponów);
 • przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne (np. restauracje, kawiarnie) i sklepy wydające napoje lub posiłki na wynos w plastikowych pojemnikach lub kubkach oraz operatorów urządzeń vendingowych.

Jakie kary będą grozić na nieprzestrzeganie regulacji?

Niezastosowanie się do nowych regulacji będzie skutkować możliwością nałożenia kar finansowych (nawet do 500 tys. zł za wybrane naruszenia), obowiązkiem uiszczania dodatkowych opłat i stratami wizerunkowymi związanymi z zarzutami naruszenia regulacji dot. produktów z tworzyw sztucznych i ich odpadów.

Jak przygotować się na nowe regulacje i jakie praktyczne trudności będą się z tym wiązać?

Przepisy implementujące dyrektywę SUP przypisują określone obowiązki do poszczególnych formatów opakowań i produktów sprzedawanych w tych opakowaniach. W praktyce przypisanie konkretnego formatu opakowania do konkretnej kategorii może być trudne – chociażby w przypadku odróżnienia pojemnika na żywność od tacki na żywność.

Ponadto jako wykonane z tworzyw sztucznych będą traktowane nie tylko produkty i opakowania wykonane z tych tworzyw w całości, ale też opakowania zawierające plastikowe powłoki.

Jak możemy Państwu pomóc?

Korzystając z naszego dotychczasowego doświadczenia w pracach nad regulacjami SUP jesteśmy gotowi zapewnić Państwu wsparcie w następujących obszarach:

 1. Zweryfikujemy portfolio produktów/opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu w ramach Państwa działalności
 2. Zakwalifikujemy produkty/opakowania objęte nowymi regulacjami do odpowiedniej kategorii określonej w przepisach
 3. Zidentyfikujemy obowiązki związane z wprowadzaniem danego produktu lub opakowania na polski rynek
 4. Przygotujemy tzw. roadmapę określającą Państwa obowiązki związane z wprowadzaniem na rynek danych kategorii produktów / opakowań wraz z datą ich wejścia w życie i doradzimy, jak je wypełnić.
Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?