Zmiany klimatyczne stały się częścią naszej rzeczywistości. Pomimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, wielu z nas czeka na kolejny szczyt klimatyczny ONZ – COP 28, który rozpocznie się w Dubaju pod koniec listopada br.

Zważywszy na to wydarzenie, każdego roku organizowane są spotkania i debaty dotyczące zmian klimatycznych. Rozmowy wielokrotnie skupiają się na oczekiwaniach stawianych decydentom, którzy bardzo często nie chcą podejmować trudnych, wiążących i kosztownych decyzji z tym związanych.

Także Polska jest aktywna w tym obszarze. Regularnie kancelaria prawna Osborne Clarke organizuje Decarbonisation Week. Jest to cykl webinarów anglojęzycznych, w ramach którego – wraz z naszymi międzynarodowymi kolegami oraz gośćmi – pokazujemy najważniejsze zagadnienia z perspektywy zmian klimatycznych.

W tym roku prawnicy z Osborne Clarke Poland – Anna Bojja, Augustyn Wróbel i Sylwia Uziębło-Kowalska – podzielą się swoim doświadczeniem podczas kolejnych spotkań:

  • Projekty Climate Tech – kwestie prawne i regulacyjne dotyczące inwestycji w technologie klimatyczne|20 listopada 2023 r. | prelegentka: Anna Bojja

Podczas webinaru eksperci omówią najważniejsze regulacje prawne w obszarze inwestycji dotyczących technologii klimatycznych, w ramach działań wspierających zieloną transformację gospodarki. Przedstawiona zostanie również rola projektów Climate Tech w ramach celów zrównoważonego rozwoju, jak również prawne ścieżki zabezpieczenia takich przedsięwzięć 
oraz strategia ich finansowania. Eksperci przedstawią także strategie własności intelektualnej, które mają na celu ochronę innowacji w zakresie technologii klimatycznych.

Webinarium odbędzie się we współpracy z OC Ventures.

Formularz rejestracyjny: https://sites-osborneclarke.vuturevx.com/64/8338/pages/accept-form-20-nov.asp?sid=f67ec21e-b2ef-43b1-a4b7-18fc8741ea4e.

  • Finansowanie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Otoczenie regulacyjne oraz aspekty prawne dotyczące zrównoważonych finansów | 21 listopada 2023 r. | prelegent: Augustyn Wróbel

Wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych do realizacji inwestycji w nowe technologie będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie dekarbonizacji. Tym samym podczas webinaru eksperci omówią nowy standard unijnych zielonych obligacji, działalność Loan Market Association w zakresie zrównoważonego finansowania, zmiany w zakresie strukturyzowania i tworzenia funduszy. Wskażą także, jakie wyzwania stoją przed uczestnikami rynku, aby byli oni gotowi zapewnić zgodność produktów z SFDR i Taksonomią UE. Omówione zostanie również, w jaki sposób możemy wykorzystać produkty finansowe, aby zachęcić inwestorów do większego zaangażowania, czego celem jest przyspieszenie zielonej transformacji.

Formularz rejestracyjny: https://sites-osborneclarke.vuturevx.com/64/8338/pages/accept-form-21-nov.asp?sid=f67ec21e-b2ef-43b1-a4b7-18fc8741ea4e.

  • Greenwashing i oświadczenia środowiskowe: Jak identyfikować i mitygować ryzyka | 22 listopada 2023 r. | prelegentka: Sylwia Uziębło-Kowalska

Zapobieganie posądzeniom o nierzetelny marketing ekologiczny (tzw. greenwashing) staje się coraz większym wyzwaniem dla biznesu. Podczas webinarium eksperci Osborne Clarke omówią obowiązujące i planowane regulacje w obszarze oświadczeń środowiskowych. Zidentyfikują także obszary, w których przedsiębiorcy są najbardziej narażeni na posądzenia o greenwashing oraz przedstawią najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania takim posądzeniom.

Formularz rejestracyjny: https://sites-osborneclarke.vuturevx.com/64/8338/pages/accept-form-22-nov.asp?sid=f67ec21e-b2ef-43b1-a4b7-18fc8741ea4e.

 

***

Webinary będą prowadzone w języku angielskim.  Więcej o Decarbonisation Week > https://www.osborneclarke.com/decarbonisation-week.

 

Państwa członkowskie podkreślają, że globalne ambicje klimatyczne muszą znacznie wzrosnąć, aby można było utrzymać cel 1,5°C w zasięgu możliwości, zgodnie z porozumieniem paryskim. Zaznaczają, że łączne wkłady ustalone na poziomie krajowym oraz ich aktualizacje są obecnie niewystarczające. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, regulacje europejskie coraz silniej kształtują rynek w oparciu o model circular economy i cykl życia produktów

podkreśla dr Katarzyna Barańska, liderka praktyki dekarbonizacji Osborne Clarke.

Udostępnij
Komunikacja korporacyjna i kontakty prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i potrzebujesz komentarza naszych specjalistów, chętnie pomożemy. Nasz zespół skontaktuje cię z odpowiednią osobą. Zobacz pełną listę naszych międzynarodowych kontaktów prasowych według jurysdykcji tutaj.