All Insights

Dekarbonizacja

PODCAST - Co w praktyce oznacza system kaucyjny?

Jednym z najgorętszych „zielonych” tematów dla producentów napoi i branży handlowej w 2023 r. jest niewątpliwie system kaucyjny. Ustawodawca zdecydował
Dekarbonizacja

Dr Katarzyna Barańska wyróżniona statuetką Temidy

Dr Katarzyna Barańska – liderka praktyki dekarbonizacji w Osborne Clarke – została wyróżniona statuetką Temidy za długoletnią współpracę z Okręgową
Dekarbonizacja

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu lub eksportujących produkty z obszarów zagrożonych wylesianiem (deforestation)

Na poziomie unijnym kończą się obecnie prace nad nowymi regulacjami mającymi na celu walkę z degradacją lasów i wylesianiem (tzw
Dekarbonizacja

Czy Twoja firma jest przygotowana na nowe regulacje dot. tworzyw sztucznych?

Ustawa implementująca tzw. dyrektywę plastikową (Single-Use Plastics – SUP) została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość jej postanowień wchodzi w życie
Dekarbonizacja

Planowane ograniczenia dla związków z grupy PFAS w prawie UE

Na czym polega problem i co to są związki PFAS? W ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej słyszymy związkach per-
Życie w miastach przyszłości

Czy producenci baterii do aut elektrycznych powinni przygotować się na regulacyjną rewolucję?

W grudniu br. Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do tekstu projektowanego Rozporządzenia dot. baterii 1
Energy and Utilities

Opublikowano projekty przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla wodoru

Istotna informacja dla producentów wodoru przeznaczonego do napędu aut oraz laboratoriów planujących uzyskanie akredytacji w zakresie badań jakościowych wodoru. Pod
Dekarbonizacja

Polska wprowadza surowe kary za przestępstwa przeciwko środowisku, w tym wynikające z niedochowania należytej staranności

1 września br. wchodzi w życie największa od lat 90. nowelizacja przepisów ukierunkowanych na zwalczanie przestępstw środowiskowych, także tych popełnianych
Dekarbonizacja

Wraca szansa na inwestycje wiatrowe w Polsce

Obecne ograniczenia w inwestycjach wiatrowych Od kilku lat, w Polsce tzw. ustawa odległościowa wyłączyła możliwość lokowania farm wiatrowych na około
Dekarbonizacja

Planowane zmiany w zakresie utraty statusu odpadu przez odpady plastikowe i włókiennicze

Obecnie w ramach Unii Europejskiej toczy się szereg prac legislacyjnych związanych z wdrożeniem narzędzi dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Technologie dekarbonizacji dla miast: Studium przypadku dotyczące miasta Warszawy

Nowe badanie | Napisane przez Osborne Clarke | Zlecone przez Economist Impact