Przyszłość rynku pracy

Od wielu lat słyszymy, że „praca to czynność, a nie miejsce”. Od 2020 roku te słowa nabrały szczególnego znaczenia. 

Patrzymy z nowej perspektywy na siedziby naszych firm: czy mają one być przestrzenią do codziennej pracy, czy też stanowić miejsce spotkań, współpracy i prowadzenia szkoleń? Odpowiedź na to pytanie, zdefiniowana przez rozwój pracy zdalnej i automatyzację pracy, będzie miała ogromny wpływ na przyszłość naszych pracowników, biur i domów. 

Od lat, na rynku dominują firmy, które śledzą i wykorzystują szanse związane z rozwojem technologicznym i rynkowym. W związku ze wzrostem dynamiki tych zmian, przedsiębiorstwa powinny już teraz zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki do pracy na rynku przyszłości. 

Wykorzystanie tych możliwości wymaga znajomości przepisów prawa oraz zrozumienia związanych z nimi wyzwań i zagrożeń. Oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Wspieramy naszych klientów w zakresie rozwoju biur przyszłości, relacji z pracownikami, nowoczesnych i kreatywnych modeli pracy, przekwalifikowania pracowników i wielu innych kwestii.

Porozmawiajmy o przyszłości rynku pracy.
 

Sign up for updates >
Przyszłość rynku pracy

Related Insights

Article list