ESG, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu

Strategia ESG, czyli jak zacząć planować swój zrównoważony rozwój.

Opublikowano 1st Mar 2022

Two businessmen shaking hands in a corridor

Banki i instytucje finansowe coraz głośniej mówią o post-pandemicznym wyjściu z kryzysu i tzw. zielonych finansowaniach przeznaczając na ten cel bardzo pokaźne środki. Inwestorzy za pomocą agencji ratingowych coraz uważniej przyglądają się pozafinansowym wartościom przedsiębiorstw. Aktualne staje się pytanie, jak zaplanować swój rozwój odnosząc przy okazji korzyści biznesowe i wizerunkowe, bez zarzutów o tzw. greenwashing.

Strategia ESG oznacza planowanie rozwoju firmy w oparciu o trzy podstawowe filary- E (environmental), czyli zagadnienia środowiskowe, S (social)- jak zagadnienia społeczne i G- (governance)- zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego.  

Skrót ESG bywa też rozszyfrowywany jako zestaw czynników wpływających na wartość i wycenę spółek, które łącznie budują nowy wymiar funkcjonowania biznesu; nazewnictwo w tym zakresie jest różne, w zależności od branży i sposobu oceny tych trzech składników mówi się, o nowoczesnych standardach postępowania, jakim musimy sprostać w biznesie albo wskaźnikach/ kryteriach ocenianych przez agencje ratingowe i fundusze inwestycyjne. Szukając mianownika, można założyć, że strategia ESG to pewna filozofia prowadzenia biznesu, która wzrost gospodarczy firm buduje w oparciu o długoterminowe rozwiązania kładące nacisk na poszanowanie środowiska i ekologię, o dbałość o pracownika i transparentny ład korporacyjny. 

Nie zmienia to celu biznesowego- zwiększania wartości firmy poprzez stabilniejszy sposób jej funkcjonowania. To poniekąd różni już nieco odchodzący do lamusa CSR (corporate social responsibility, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu) od strategii ESG, tym bardziej, że CSR nie tylko wprowadza cele i wartości ale weryfikuje ich skuteczność poprzez nazwane i mierzalne wskaźniki. Strategii ESG nie da się zbudować szybko i tanio, ale można ją zbudować skutecznie, a zatem w sposób który w długoterminowej perspektywie przyniesie oczekiwane zyski, a przede wszystkim zmniejszy podatność firmy na sytuacje kryzysowe, których patrząc na gospodarki światowe, z pewnością nie zabraknie.

Na strategię ESG można patrzeć pod kątem recepty na ryzyka biznesowe, choćby środowiskowe. Firmy zaczynają pochylać się nad swoim śladem węglowym (lub śladem węglowym swoich produktów), poszukując metod jego ograniczania. Wzrasta popularność zielonych budynków (certyfikacje, dekarbonizacja budynków i zielone budownictwo).

Inną odpowiedzią na zrównoważony rozwój może być ujęta w strategii ESG, konkretna strategia energetyczna pokazująca np. zmniejszanie kosztów poprzez korzystanie z własnych źródeł energii. Podobnie praktycznych rozwiązań oczekuje się w przypadku szeroko pojętego gospodarowania wodą, rozumianego jako identyfikacje ewentualnych ograniczeń w dostępie do wody, sposobów na małą retencję, zagospodarowanie deszczówki czy efektywną gospodarkę ściekową. Ważnym aspektem rozwoju jest także wypełnianie obowiązków środowiskowych, nakładanych w np. w pozwoleniach środowiskowych, choć im większy podmiot tym liczba tych obowiązków zdecydowanie rośnie. W tym celu firmy wdrażają zasady compliance środowiskowego, minimalizując liczbę niekontrolowanych zdarzeń w tym obszarze. Problem ten staje się o tyle palący, że obecnie brak zgodności z przepisami środowiskowymi zagrożony jest coraz wyższymi karami, nie tylko finansowymi, ale także wstrzymaniem pracy instalacji, ostatecznie zaś odpowiedzialnością karną kierownictwa, od której nie da się ubezpieczyć.

Jak wynika z naszego doświadczenia, to właśnie w strategiach ESG jest najważniejsze- praktyczne i skuteczne rozwiązania, choć w zależności od branży, wielkości firmy i ewentualnych ryzyk biznesowych, takie recepty mogą się od siebie zasadniczo różnić. 

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?