Employment and pensions

5 rzeczy, o których pracodawca powinien pamiętać od 1 lipca 2023 r.

Opublikowano 22nd cze 2023

Lipiec 2023 r. będzie okresem wzmożonej pracy dla działów HR. Nastąpi nie tylko zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale przede wszystkim zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z pandemią COVID-19. Zmiany te mają istotny wpływ na sprawy pracownicze. Poniżej krótki podsumowanie najważniejszych kwestii.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym dzisiejszym Employment Pulse.

1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę

Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3600 PLN brutto, zaś minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 23,50 PLN brutto.

Pracodawcy muszą zatem dostosować wypłacane przez nich minimalne wynagrodzenie za pracę do powyższych kwot.

2. Wyższy dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej jest uprawniony do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez powszechnie obowiązującymi przepisami.

W związku ze wzrostem od 1 lipca 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracodawcy powinni przeliczyć wysokość wypłacanych przez nich dodatków za pracę w porze nocnej.

3. Wyższa odprawa pieniężna

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego min. 20 pracowników umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn niedotyczących tego pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy, redukcja etatów), pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Wysokość odprawy pieniężnej jest limitowana i nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku ze wzrostem od 1 lipca 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynikająca z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych nie będzie mogła przekroczyć 54.000 PLN brutto.

4. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Z dniem 1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego, co skutkuje zmianami dla pracodawców m.in. w zakresie badań profilaktycznych, przeprowadzenia szkoleń BHP; możliwości wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji o ustaniu stosunku pracy. Więcej informacji o zmianach czekających na pracodawców, znajdą Państwo w naszym alercie z dnia 20 czerwca 2023 r. tutaj

5. Informacja o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej

Do 10 lipca 2023 r. zakładowe organizacje związkowe powinny przedstawić pracodawcy informacje o liczbie swoich członków na dzień 30 czerwca 2023 r. Pracodawca może zgłosić pisemne zastrzeżenia co do liczebności

Share
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?

Latest Articles