Sztuczna inteligencja, dane i technologie transformacyjne

Siłą napędową transformacji we wszystkich sektorach są innowacyjne technologie cyfrowe oraz zasilające je dane.

Dane, sztuczna inteligencja i inne technologie transformacyjne pozwalają wykorzystać potencjał, jaki drzemie w nowych produktach i usługach, nowych modelach biznesowych i nowym podejściu do efektywności. Stawiają one również nowe pytania. Nasi eksperci rozumieją technologie cyfrowe, które kształtują przyszłość, co stanowi podstawę naszego pragmatycznego podejścia do wynikających z nich kwestii prawnych i regulacyjnych.

Ilość tworzonych danych - świadomie lub nie - gwałtownie wzrosła. Innowacje oparte na danych stanowią obecnie element charakterystyczny dla każdego sektora. Zrozumienie kombinacji przepisów, zapisów umownych i ram regulacyjnych związanych z danymi jest podstawowym krokiem w przekształcaniu danych w aktywa, a następnie w ich wykorzystaniu w biznesie. Nasza oferta usług DATA Unlocked może pomóc Państwu uzyskać takie zrozumienie.

Dane napędzają falę technologii transformacyjnych, które zmieniają, przewidują i kontrolują sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i spędzamy wolny czas. Sztuczna inteligencja, a w szczególności uczenie maszynowe, staje się wszechobecna - od optymalizacji transakcji w usługach finansowych i modelowania predykcyjnego po wspomaganie procesu podejmowania decyzji w pojazdach autonomicznych. Doradzamy również w zakresie projektów obejmujących blockchain i kryptowaluty, cyfrowe bliźniaki oraz internet rzeczy. Wspieramy naszych klientów w opracowywaniu i wdrażaniu technologii immersyjnych, takich jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona. Współpracujemy z klientami, którzy wytyczają nowe kierunki w mobilności, robotyce i automatyzacji. Patrząc w przyszłość, liczymy na ciągle nowe rozwiązania i technologie takie jak łączność nowej generacji, obliczenia kwantowe i interfejsy pomiędzy ludzkim mózgiem a maszynami.

Nasz zespół zajmujący się sztuczną inteligencją, danymi i technologiami transformacyjnymi jest pionierem w tych dziedzinach. Doradzamy klientom, wśród których są zarówno start-upy, jak i najbardziej znaczący i zaawansowani twórcy i użytkownicy technologii cyfrowych na świecie. Jesteśmy liderem w zakresie wyzwań społecznych i etycznych związanych z zapewnieniem zaufania publicznego i odpowiedzialnym korzystaniem z nowych technologii. Wiemy, jak zarządzać ryzykiem w obliczu luk prawnych i legislacyjnych, tworząc przejrzyste ramy prawne poprzez dobrze opracowane umowy. Potrafimy kształtować strategię w zakresie własności intelektualnej i mamy doświadczenie zarówno w ochronie wartości danych, jak i w zakresie ich udostępniania. Wnosimy nasze bogate doświadczenie w sektorach, w których działają nasi klienci, co oznacza zrozumienie niuansów biznesowych lub szczegółowych aspektów regulacji sektorowych.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z jednym z naszych specjalistów ds. sztucznej inteligencji, danych i technologii transformacyjnych. 

Sztuczna inteligencja, dane i technologie transformacyjne

Related Insights

Article list

Connect with one of our experts