Ernest  jest adwokatem specjalizującym się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, w szczególności z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE).

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek z branży energetycznej, w szczególności firm z sektora OZE. Ernest wspiera klientów w kwestiach związanych z rozwijaniem instalacji OZE. 

Pomaga również przedsiębiorcom w transakcjach M&A i tych związanych z finansowaniem projektów. Ernest bierze udział w przygotowaniu raportów due diligence dotyczących projektów OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych oraz biogazowni. 

Wspiera klientów podczas negocjacji kluczowych umów związanych z realizacją projektów energii odnawialnej (umowy PPA oraz EPC). Reprezentował klientów w ramach procedury przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki związanej uzyskaniem koncesji.  

Ernest posiada również doświadczenie pracy w roli prawnika wewnętrznego w dużych międzynarodowych spółkach z sektora finansowego oraz doradczego (w tym w ramach stażu zagranicznego w Wielkiej Brytanii), gdzie zajmował się bieżącą obsługą korporacyjną oraz przygotowaniem i negocjowaniem kontraktów handlowych.

Ernest jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Helping you succeed in tomorrow's world

W dzisiejszych czasach dobry prawnik to osoba nie tylko znająca przepisy, ale potrafiąca przede wszystkim słuchać. Umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klienta pozwala odpowiadać na nie w sposób efektywny i zgodny z biznesowymi trendami. To szczególnie ważne w tak dynamicznie zmieniającym się sektorze jakim jest energetyka odnawialna.

Contact Ernest
Follow

Insights

News and deals