Osborne Clarke Decarbonisation Team in Poland - (L-R) Mateusz Naporski, Katarzyna Barańska, Ernest Łuczak, Sylwia Uziębło-Kowalska, Łukasz Petelski

Wyzwania klimatyczne i konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki na środowisko sprawiają, że rola współczesnego prawnika wykracza daleko poza tradycyjne doradztwo. Działania regulacyjne oraz zagadnienia prawne i podatkowe stanowią jeden z kluczowych filarów zielonej transformacji przedsiębiorstw. Ci, którzy już teraz rozumieją dynamikę tego procesu nie tylko zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, ale również są w stanie wspierać zrównoważony rozwój swoich klientów. Wie o tym kancelaria Osborne Clarke, która niedawno otworzyła swoje pierwsze biuro w Polsce i w oparciu o globalną filozofię trendów 3xD (dekarbonizacja, digitalizacja, urban dynamics) od razu utworzyła interdyscyplinarny zespół Dekarbonizacji. Na jego czele stanęła dr Katarzyna Barańska, radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie regulacyjnym i środowiskowym. 

Instytucje międzynarodowe i rządy na całym świecie wyznaczają coraz ambitniejsze cele dotyczące redukcji emisji, nakładając na nas wszystkich - firmy i osoby prywatne - obowiązek wprowadzenia znaczących zmian w sposobie w jaki żyjemy i prowadzimy biznes. Drogą do ich osiągnięcia jest dekarbonizacja, rozumiana jako szereg działań regulacyjnych i rozwiązań technicznych mających na celu sukcesywne zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

Transformacja klimatyczna, jak każda wielka reforma, oznacza dla biznesu nowe możliwości, ale także nieznane dotąd wyzwania. Potrzeba osiągnięcia zerowej emisji netto wymaga od przedstawicieli wszystkich sektorów ponownego spojrzenia na strategie rozwoju biznesu. Dodatkowo, dynamiczne zmiany regulacyjne w zakresie ochrony środowiska, zmuszają przedsiębiorców do ciągłego dostosowania swojej działalności do wymogów unijnych i krajowych.

Doradztwo prawne pełni kluczową rolę w procesie zrozumienia i efektywnego wdrażania narzędzi zielonej transformacji w biznesie. Prawnicy specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru dekarbonizacji  wspierają klientów w wyzwaniach związanych z coraz szerszym wykorzystywaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, rozbudowie zielonej infrastruktury, w tym miejsc zaopatrywania się w paliwa alternatywne, czy transformacji w kierunku ESG.

Wychodząc poza standardowe ramy doradztwa i wspierając klientów oraz społeczności lokalne w ich zielonej transformacji, wypełniamy ważną proekologiczną misję, nie tylko jako prawnicy, ale także obywatele.

– tłumaczy dr Katarzyna Barańska, partner i liderka zespołu dekarbonizacji w warszawskim biurze kancelarii Osborne Clarke.

Kwestie ESG dotyczą już nie tylko wąskiej grupy przedsiębiorstw, ale każdej gałęzi gospodarki. Coraz bardziej rygorystyczne normy unijne i przepisy krajowe oraz rosnąca presja społeczeństwa sprawiają, że odpowiedzialne i zrównoważone działanie firm stanowi dziś nie wybór, a konieczność. Dekarbonizacja jest jednym z kluczowych filarów doradztwa Osborne Clarke na całym świecie. Współpracujemy z naszymi specjalistami z globalnych zespołów digitalizacji i dynamicznych miast, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie zielonej transformacji biznesu, w tym m.in. realizacji inwestycji lub wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

– dodaje Tomasz Olkiewicz, partner współzarządzający Osborne Clarke w Polsce.

Zespół dekarbonizacji jest pierwszą tego typu praktyką na polskim rynku usług prawnych, zapewniającą kompleksową obsługę projektów z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury i zielonej energii. To unikatowe połączenie wiedzy z różnych dziedzin regulacji w obrębie jednej, dedykowanej takim działaniom praktyki, bardzo doceniane przez klientów. Dzięki codziennej, projektowej współpracy z międzynarodowymi biurami Osborne Clarke, prawnicy oferują doradztwo oparte o najlepsze globalne praktyki i standardy. W skład zespołu, oprócz dr Katarzyny Barańskiej, wchodzą również: Łukasz Petelski (Counsel), Sylwia Uziębło-Kowalska (Senior Associate), Ernest Łuczak (Senior Associate) oraz Mateusz Naporski (Junior Associate).

Udostępnij
Komunikacja korporacyjna i kontakty prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i potrzebujesz komentarza naszych specjalistów, chętnie pomożemy. Nasz zespół skontaktuje cię z odpowiednią osobą. Zobacz pełną listę naszych międzynarodowych kontaktów prasowych według jurysdykcji tutaj.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów