Łukasz specjalizuje się w prawie energetycznym. W swojej praktyce łączy bogate doświadczenie regulacyjne z silnym zapleczem technicznym.

Jest radcą prawnym z dziesięcioletnim doświadczeniem w doradztwie regulacyjnym dla podmiotów z sektora energetycznego. Jako członek zespołów Dekarbonizacji i Dynamicznych Miast,  wspiera klientów w realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej oraz przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Koncentruje się na przyszłości energetyki zdecentralizowanej oraz roli innowacyjnych technologii i efektywnych modeli biznesowych w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Doradza przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii energetycznych przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Zajmuje się sporządzaniem i negocjowaniem umów kluczowych dla sektora energetycznego. Posiada także bogate doświadczenie transakcyjne (M&A, finansowanie). Na swoim koncie ma również doradztwo dla podmiotów z sektora gazowego i ciepłowniczego.

Oprócz praktyki w zakresie swojej głównej specjalizacji zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem ochrony środowiska. Jest wykładowcą na kierunku prawo ochrony środowiska na Uczeni Łazarskiego.

Helping you to succeed in tomorrow's world

W obliczu wyzwań dynamicznie zmieniającego się świata, musimy myśleć nieszablonowo i zawsze być o krok przed naszą konkurencją. Dobry doradca prawny i biznesowy nie tylko rozumie branże swojego klienta, ale też potrafi przewidzieć trendy, które będą miały wpływ na jego działalność. Wychodząc naprzeciw potrzebom moich klientów, łączę wiedzę prawniczą z ekspertyzą techniczną, oferując im kompleksowe, skrojone na miarę rozwiązania.

“Excellent availability and engagement, strong business acumen, broad experience, understands that transparency builds trust.”

Legal 500 (2021)

Insights

News and deals