Dynamiczne zmiany gospodarcze sprawiają, że przedsiębiorcy stają przed nowymi, nieznanymi dotąd wyzwaniami. Realizując złożone, skomplikowane projekty inwestycyjne, technologiczne czy transakcyjne, firmy natrafiają często na sytuacje sporne, które wymagają znalezienia rozwiązania pozwalającego na osiągnięcie zakładanych celów i ograniczenie poniesionych strat. Oznacza to konieczność szybkiego i efektywnego reagowania na pojawiające się problemy oraz całościowego zarządzania procesem tak, by zapewnić spółce bezpieczeństwo i uchronić ją przed negatywnymi konsekwencjami. 

W odpowiedzi na oczekiwania klientów kancelaria Osborne Clarke wzmacnia swoją praktykę postępowań spornych. Od października b.r. pokieruje nią Marcin Robenek, adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu wielomilionowych sporów infrastrukturalnych, post-transakcyjnych oraz dotyczących projektów wdrożeniowych i informatycznych. 
Marcin prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) czy Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jego doświadczenie obejmuje kilkunastoletnie wsparcie klientów w ramach renomowanych praktyk postępowań spornych czołowych polskich kancelarii prawnych, a wcześniej trzyletnią praktykę w sądzie rejonowym i sądzie okręgowym 
„Do każdej prowadzonej sprawy podchodzę indywidualnie, wspierając klienta na każdym etapie sporu – od zabezpieczenia jego interesów w momencie, kiedy spór zaczyna dopiero powstawać, przez przygotowanie kompleksowej taktyki procesowej uwzględniającej uwarunkowania jego branży oraz specyfikę danej sprawy, po reprezentację jego interesów na etapie dochodzenia roszczenia.” – mówi Marcin Robenek.

Oprócz Marcina Robenka zespół postępowań spornych tworzą również Bartłomiej Sadura (Senior Associate), Wiktor Rustecki (Associate) oraz Paulina Lekan (Junior Associate). 

Bartłomiej Sadura ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych oraz spraw dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, a także związanych z windykacją należności i zatorami płatniczymi. Reprezentuje klientów z różnych branż w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych. Koncentruje się na sprawach związanych z niewypłacalnością, wspierając zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Prowadził wiele skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i spornych spraw upadłościowych oraz reprezentował przedsiębiorców w procesach cywilnych związanych z ogłoszeniem upadłości.

Wiktor Rustecki specjalizuje się w sporach gospodarczych. Doradza również w zakresie prawa konkurencji oraz regulacyjnych aspektów ubezpieczeń. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, urzędami centralnymi oraz sądami administracyjnymi, głównie w sporach o charakterze gospodarczym. Zapewnia bieżącą obsługę prawną podmiotom z branży leasingowej i ubezpieczeniowej, doradzając m.in. w zakresie ogólnych warunków umownych oraz dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Wspiera klientów w sprawach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sprawach dotyczących umów dystrybucyjnych, dystrybucji selektywnej i innych zagadnień związanych z prawem konkurencji.

Paulina Lekan wspiera klientów w sporach gospodarczych oraz w postępowaniach związanych z windykacją należności. Doradza w sprawach z zakresu prawa cywilnego i związanych z ustawą o własności lokali. Ma także doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. 
 

Follow
Komunikacja korporacyjna i kontakty prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i potrzebujesz komentarza naszych specjalistów, chętnie pomożemy. Nasz zespół skontaktuje cię z odpowiednią osobą. Zobacz pełną listę naszych międzynarodowych kontaktów prasowych według jurysdykcji tutaj.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów