Wiktor jest doświadczonym radcą prawnym specjalizującym się w sporach gospodarczych. Doradza również w zakresie prawa konkurencji oraz regulacyjnych aspektów ubezpieczeń.

Wiktor reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, urzędami centralnymi oraz sądami administracyjnymi, głównie w sporach o charakterze gospodarczym. Zapewnia bieżącą obsługę prawną podmiotom z branży leasingowej i ubezpieczeniowej, doradzając m.in. w zakresie ogólnych warunków umownych oraz dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. 

Wspiera klientów w sprawach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sprawach dotyczących umów dystrybucyjnych, dystrybucji selektywnej i innych zagadnień związanych z prawem konkurencji. 

Opracowując strategię procesową zawsze ma na uwadze interes i cele biznesowe klienta.

Helping you succeed in tomorrow's world

Z pasją podchodzę do prowadzonych spraw. Na bieżąco śledzę nowe regulacje i najlepsze praktyki rynkowe, aby oferować nowe, innowacyjne rozwiązania prawne dopasowane do potrzeb moich klientów. 

Wykorzystuję swoją wiedzę i ekspertyzę, aby wspierać sprawy i idee, które uważam za szczególnie istotne, takie jak wolne, niezależne media. W mojej praktyce pro bono reprezentuję niezależne czasopisma i dziennikarzy śledczych.

Contact Wiktor
Udostępnij

Insights

News and deals