Bartlomiej jest członkiem praktyki rozwiązywania sporów. Reprezentuje krajowych i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych oraz w sprawach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.

Bartłomiej wspiera klientów na wszystkich etapach postępowań dotyczących sporów gospodarczych oraz w sprawach związanych z windykacją należności i zatorami płatniczymi.

Reprezentuje klientów z różnych branż w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych. Prowadzi też szereg bieżących spraw dotyczących windykacji należności.

Koncentruje się na sprawach związanych z niewypłacalnością, wspierając zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Prowadził wiele skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i spornych spraw upadłościowych oraz reprezentował przedsiębiorców w procesach cywilnych związanych z ogłoszeniem upadłości.

Helping you to succeed in tomorrow's world

Zapewniam proaktywne rozwiązania prawne obejmujące wszystkie aspekty sporu. W obliczu postępującej digitalizacji gospodarki i postępowań sądowych, szczególną wagę przywiązuję do efektywnej i sprawnej komunikacji z klientami i organami sądowymi, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i kanałów.  

Contact Bartłomiej
Udostępnij

Insights