Długoterminowe umowy zakupu energii elektrycznej bezpośrednio ze źródła OZE (CPPA, corporate power purchase agreement) zyskują na popularności. Stanowią one atrakcyjne rozwiązanie dla wytwórców zielonej energii, którzy szukają sposobów na zapewnienie bankowalności swoim projektom.

Jest to istotne szczególnie teraz, kiedy wysokie ceny energii elektrycznej zniechęcają ich do uczestnictwa w systemie wsparcia. Coraz większe zainteresowanie umowami typu CPPA wykazują również odbiorcy, dla których mogą stanowić one ważne narzędzie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej (zafiksowanie cen energii w dłuższym horyzoncie czasowym).

Dlaczego my?

Nasi specjaliści łączą unikalne kompetencje z zakresu regulacji energetycznych, rynków finansowych a także posiadają wieloletnie doświadczenie w sektorze OZE oraz w doradztwie na rzecz banków i instytucji finansujących. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia doradztwa w zakresie tzw. umów wirtualnej sprzedaży energii elektrycznej (virtual PPA, VPPA), stanowiących instrument finansowy podlegający szczególnym regulacjom (MIFID II, EMIR).

Komu pomagamy:

Wytwórcy zielonej energii
Odbiorcy
Spółki obrotu
Banki i instytucje finansujące

Jak możemy pomóc?

  • sporządzanie i negocjowanie umów CPPA i VPPA
  • doradztwo w zakresie bankowalności umów CPPA i VPPA
  • doradztwo w zakresie regulacji rynków finansowych mających zastosowanie do VPPA (zawieranych jako kontrakty różnicowe lub SWAPy)
  • doradztwo dotyczące wyłączeń ze stosowania MIFID II w zakresie VPPA
  • doradztwo w zakresie raportowania zawarcia VPPA zgodnie z EMIR
  • wsparcie klientów w zakresie  ustanowienia zabezpieczeń należytego wykonania CPPA i VPPA
  • doradztwo w zakresie obrotu gwarancjami pochodzenia
  • kompleksowe doradztwo dotyczące wszelkich aspektów podatkowych umów CPPA i VPPA
     

Zakres usług:

CPPA
VPPA
Umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia

 

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów