Wraz z początkiem października Marcin Robenek stanie na czele praktyki Postępowań Spornych w warszawskim biurze Osborne Clarke. 

Marcin specjalizuje się w prowadzeniu sporów infrastrukturalnych, post-transakcyjnych oraz dotyczących projektów wdrożeniowych i umów IT. 

Wspiera klienta na każdym etapie sporu – od zabezpieczenia jego interesów w momencie, kiedy spór zaczyna dopiero powstawać, przez przygotowanie całościowej taktyki procesowej uwzględniającej uwarunkowania jego branży oraz specyfikę danej sprawy, po reprezentację jego interesów na etapie dochodzenia roszczenia. 

Marcin zawsze podkreśla, że spór zaczyna się nie po wniesieniu pozwu, ale już wtedy, gdy pojawią się pierwsze przeszkody w realizacji kontraktu. Wtedy bowiem efektywna praca prawnika nad przygotowaniem materiału dowodowego i zbudowaniem argumentacji prawnej jest kluczowa. 

Reprezentował klientów w sporach, których łączna wartość opiewała na prawie trzy miliardy złotych. Prowadził postępowania przed Sądami Powszechnymi na terenie całego kraju, przed Sądem Najwyższym, przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przed trybunałami arbitrażowymi powołanymi w oparciu o postanowienia Regulaminu UNCITRAL.

Udostępnij
Komunikacja korporacyjna i kontakty prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i potrzebujesz komentarza naszych specjalistów, chętnie pomożemy. Nasz zespół skontaktuje cię z odpowiednią osobą. Zobacz pełną listę naszych międzynarodowych kontaktów prasowych według jurysdykcji tutaj.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów