Wraz z początkiem października Marcin Robenek stanie na czele praktyki Postępowań Spornych w warszawskim biurze Osborne Clarke. 

Marcin specjalizuje się w prowadzeniu sporów infrastrukturalnych, post-transakcyjnych oraz dotyczących projektów wdrożeniowych i umów IT. 

Wspiera klienta na każdym etapie sporu – od zabezpieczenia jego interesów w momencie, kiedy spór zaczyna dopiero powstawać, przez przygotowanie całościowej taktyki procesowej uwzględniającej uwarunkowania jego branży oraz specyfikę danej sprawy, po reprezentację jego interesów na etapie dochodzenia roszczenia. 

Marcin zawsze podkreśla, że spór zaczyna się nie po wniesieniu pozwu, ale już wtedy, gdy pojawią się pierwsze przeszkody w realizacji kontraktu. Wtedy bowiem efektywna praca prawnika nad przygotowaniem materiału dowodowego i zbudowaniem argumentacji prawnej jest kluczowa. 

Reprezentował klientów w sporach, których łączna wartość opiewała na prawie trzy miliardy złotych. Prowadził postępowania przed Sądami Powszechnymi na terenie całego kraju, przed Sądem Najwyższym, przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przed trybunałami arbitrażowymi powołanymi w oparciu o postanowienia Regulaminu UNCITRAL.

Share
Corporate communications and press contacts

If you are a journalist and would like comment or background from our legal experts, we can help. Our team will put you in touch with the best person. View a full list of our international press contacts by jurisdiction here.

Connect with one of our experts