Krzysztof specjalizuje się w prawie nowych technologii, posiada także bogate doświadczenie procesowe. Doradza również w zakresie stosowania technologii rozproszonego rejestru (DLT, blockchain) oraz regulacji dotyczących kryptoaktywów.

W codziennej pracy wspiera klientów w procesie tworzenia, negocjowania i zawierania umów IT, w tym w sektorze finansowym. Bierze także udział w doradztwie regulacyjnym związanym z sektorem FinTech, w tym w szczególności zajmuje się wdrażaniem usług chmurowych i outsourcingiem IT w sektorze finansowym. Jest współautorem monografii „Smart kontrakty w prawie umów”, a także innych publikacji dotyczących biznesowych i prawnych aspektów technologii blockchain. Był prelegentem panelu dot. Metaverse podczas warsztatów Digital Banking Academy.

Insights