Coraz szybszy rozwój technologiczny, unijna strategia zielonej transformacji wraz z celami efektywności energetycznej oraz nowe trendy w zrównoważonym rozwoju (ESG) – to główne czynniki szybkiego wzrostu rynku energii odnawialnej w Polsce.

Działalność w sektorze OZE wymaga jednak przestrzegania nie tylko regulacji dotyczących sektora energetycznego, ale i tych z zakresu ochrony środowiska – takich jak chociażby regulacje z obszaru gospodarowania odpadami czy regulacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz odpadów baterii. 

Regulacje środowiskowe nakładają określone obowiązki na wszystkich etapach cyklu życia instalacji OZE – na etapie planowania instalacji OZE, jej budowy, eksploatacji jak i końca życia (end-of-life). Dlatego warto zidentyfikować obowiązki wynikające z tych regulacji i na bieżąco monitorować zmiany w przepisach, aby uniknąć ryzyk związanych z naruszeniem obowiązków środowiskowych.

Zespół Dekarbonizacji łączy wiedzę i doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin prawa, takich jak energetyka, środowisko i infrastruktura, co pozwala na zapewnienie naszym klientom z branży OZE jednej, kompleksowej porady. Dzięki naszemu doświadczeniu doskonale rozumiemy jak działa rynek OZE i mamy zidentyfikowane ryzyka w obszarze środowiskowym z jakimi rynek ten musi się mierzyć

Ścisła współpraca z zagranicznymi biurami Osborne Clarke pozwala nam lepiej poznać najnowsze trendy w sektorze zielonej energii. W ten sposób nasz zespół dekarbonizacji jest zawsze o krok do przodu, dostarczając naszym klientom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania na polskim rynku

Nasze kompetencje pozwalają nam zapewnić Państwu kompleksowe doradztwo, aby Państwa działalność w sektorze OZE w Polsce była zgodna z regulacjami środowiskowymi dotyczącymi sektora energetycznego, a w konsekwencji bardziej zrównoważona i zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju (ESG) Państwa organizacji.
 

Jednym z kluczowych obszarów działalności Zespołu OC w Polsce jest doradztwo regulacyjne.

Doradzając Państwu pomożemy zapewnić zgodność Państwa działalności nie tylko z regulacjami, ale i wpisała się w Państwa strategię zrównoważonego rozwoju (strategię ESG).

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • Compliance w zakresie regulacji środowiskowych i odpadowych, w tym wsparcie w pozyskiwaniu pozwoleń i wypełnianiu obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych;  
  • Wsparcie we wprowadzaniu polityk i procedur środowiskowych w organizacji;
  • Doradztwo w zakresie obowiązków wynikających ze szczególnych reżimów prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz zużytych baterii;
  • Zabezpieczenie Państwa interesów w umowach, w tym kontraktach EPC lub O&M, na wszystkich etapach cyklu życia instalacji OZE (w tym planowania, budowy, eksploatacji i end-of-life), także w kontekście ryzyk w łańcuchach wartości;
  • Monitorowanie zmian regulacyjnych i ocena ich wpływu na Państwa działalność w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju;
  • Przeprowadzić szkolenie dla Państwa pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz w zakresie raportowania danych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Pracujemy dla deweloperów OZE, wytwórców energii elektrycznej, dostawców usług O&M i wykonawców EPC. Pomagamy im przewidzieć, zidentyfikować i zrozumieć kluczowe kwestie regulacyjne, które mogą mieć wpływ na ich działalność.

energy-lrg2

Videos

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów