Cykl: Prawo Pracy na Śniadanie | Mediator firmowy - o mierzeniu się z konfliktami małymi i dużymi (mobbing)

Konflikty wewnątrz organizacji są nieuniknione, a każdy z nich wiąże się z istotnymi konsekwencjami dla firmy (straty czasowe, finansowe, trudne emocje wpływające na atmosferę w pracy).

Przy zarządzaniu kryzysami wewnętrznymi warto korzystać z instytucji mediacji, która stanowi efektywną alternatywę dla postępowania sądowego. Dlatego, oczywiście poza możliwością korzystania z zewnętrznego wsparcia mediacyjnego, zachęcamy do rozważenia, czy nie warto wyposażyć pracownika (lub zespołu pracowników) mojej firmy w umiejętności pozwalające na profesjonalną pracę z konfliktami?

Mediator firmowy wspiera strony w dojściu do porozumienia i tym samym buduje wśród pracowników przekonanie, że odpowiednie zarządzanie konfliktami może stać się motorem zmiany na lepsze.

***

Zapraszamy na kolejne spotkanie na żywo z serii „Prawo Pracy na Śniadanie”, podczas którego porozmawiamy o roli mediatora firmowego.

Agenda:

 • Skąd się biorą konflikty pracownicze?

 • Kim jest mediator firmowy?

 • Dlaczego warto, żeby twoja firma miała wewnętrznych mediatorów?

 • Dlaczego warto posiadać kompetencje do mediowania konfliktów firmowych?

 • Na czym polega mediacja firmowa? - omówienie studium przypadku

Spotkanie dedykowane jest do:

 • Pracowników działów HR / specjaliśtów HR
 • Dyrektorów, menedżerów
 • Kadry zarządzającej
 • Pracowników firmy zainteresowanych tematyką polubownego rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych

Kiedy?

 • 14 września 2022 r.
 • 10:00 - 11:30

Gdzie?

Event Space, Koszykowa 63, Warszawa

***

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Rejestracja na wydarzenie

Zarejestruj się
Share

Find us

Event Space, Koszykowa 63 Warszawa, Polska 00-667

Interested in hearing more from Osborne Clarke?

When and Where

Start
End
10:00 - 11:30

Connect with one of our experts