Małgorzata w swojej praktyce zawodowej łączy doradztwo w zakresie prawa pracy z szeroko rozumianym dbaniem o relacje wewnątrzorganizacyjne. Prowadzi negocjacje, mediacje, szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów. 

Małgorzata jako członek praktyki Workforce Solutions wspiera działy HR oraz zarządy organizacji w zapewnianiu dobrego samopoczucia pracowników.

Wspiera klientów w przeciwdziałaniu konfliktom organizacyjnym wynikającym m.in. z problemów na poziomie relacji, braku wsparcia przełożonych, redukcji zatrudnienia, cięć finansowych czy mobbingu i nierównego traktowania, oraz w podejmowaniu istotnych decyzji organizacyjnych, uwzględniających interesy wszystkich stron oraz pracowników indywidualnych.

Specjalizuje się w kwestiach związanych ze skuteczną komunikacją międzyludzką (zgodnie z zasadami Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga). Prowadzi mediacje formalne, których celem jest zawarcie ugody zastępującej rozstrzygnięcie sądu, mediacje nieformalne zmierzające do poprawy komunikacji, w tym mediacje grupowe oraz sesje coachingowe.

"Cenię Małgorzatę Szwedowską za zaangażowanie, empatię i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji. Bardzo lubię z nią współpracować.”

Agnieszka Zemke-Górecka, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wice-Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie

Helping you succeed in tomorrow's world

Jako mediator i członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podejmuję szereg działań promujących polubowne rozwiązywanie sporów zarówno w organizacjach, jak i poza środowiskiem biznesowym (w rodzinie, szkołach, społeczności lokalnej).

Wierzę, że budowanie relacji opartych na wartościach takich jak: współpraca, empatia i szacunek ma ogromny wpływ na szeroko rozumiany well-being pracownika, szczególnie obecnie, kiedy obserwujemy nasilenie zjawisk takich jak stres, wypalenie zawodowe, brak koncentracji.

Contact Małgorzata
Udostępnij