Prawo korporacyjne (prawo spółek) silnie wpływa na działalność firm – decyduje o ich efektywności, płynności finansowej oraz bezpieczeństwie zarządzania. Działalność biznesowa zarówno na rynku krajowym, jak i w skali międzynarodowej, wymaga odpowiedniego uwzględnienia przepisów prawa spółek.

Nasze profesjonalne doradztwo korporacyjne pozwala naszym klientom efektywnie konkurować na rynku i wykorzystywać cały swój potencjał biznesowy, a jednocześnie minimalizować ryzyka zarówno dla spółki, jej członków zarządu, rady nadzorczej, jak i udziałowców.

Usługi praktyki Corporate / M&A w Osborne Clarke obejmują pełne wsparcie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i na rynkach zagranicznych. Świadczymy je na rzecz spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz funduszy VC i PE.

FW_graph_numbers
FW_tablet_globe_computer_map

 

Nasza oferta obejmuje dwa kluczowe obszary: 

1) bieżące doradztwo korporacyjne

  • zakładanie spółek oraz nowych oddziałów dla przedsiębiorców zagranicznych,
  • opracowywanie umów spółek,
  • doradztwo przy emisjach udziałów oraz umarzaniu udziałów,
  • pomoc w procesie dematerializacji akcji,
  • weryfikację struktur kapitałowych w celu ustalenia rzeczywistych beneficjentów oraz zgłaszanie ich do rejestru UBO.

2) wsparcie transakcyjne (M&A):

  • przeglądy due diligence,
  • pełną obsługę prawną transakcji,
  • działania posttransakcyjne,
  • reorganizację grup kapitałowych.