Aleksandra jest adwokatem z doświadczeniem obejmującym doradztwo w zakresie prawa spółek oraz transakcji fuzji i przejęć oraz kwestii regulacyjnych dotyczących sektora finansowego.

Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, polskich oraz międzynarodowych podmiotów w zakresie transakcji dotyczących finansowania dłużnego i private equity, delistigu, jak również reorganizacji przedsiębiorstw oraz ładu korporacyjnego. Doradza klientom indywidualnym przy tworzeniu struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej.

Posiada również doświadczenie w doradztwie w zakresie rynków kapitałowych, a także w kwestiach regulacyjnych dotyczących instytucji finansowych, w tym wykonywania obowiązków informacyjnych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Doradzała również w postępowaniach regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Helping you succeed in tomorrow's world

Wierzę, że współczesny prawnik, aby być naprawdę skutecznym, musi przywiązywać ogromną wagę do szczegółów, jak również zawsze mieć na uwadze szerszą perspektywę oraz cele i potrzeby swoich klientów.  Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, łączę wiedzę prawniczą ze znajomością aktualnych trendów rynkowych, co pozwala mi oferować kompleksowe i dopasowane do potrzeb rozwiązania konkretnych problemów. 

W obszarach, w których się specjalizuję, zachodzą ciągłe zmiany. Moim celem jest prowadzenie klientów przez coraz bardziej skomplikowane regulacje rynku z otwartym umysłem i nastawieniem na rozwiązywanie problemów.
 

Contact Aleksandra
Udostępnij

Insights