Strategic Tech Investments and M&A

Budowanie zasobów i kompetencji firmy poprzez przejęcia i inwestycje może mieć kluczowe znaczenie dla realizacji strategii cyfryzacji.

Zakup firmy ze względu na jej technologię stanowi często atrakcyjną i praktyczną opcję, która stanowi gotową drogę do cyfrowej transformacji oferty produktów i usług. Może też zwiększyć know-how firmy w zakresie technologii cyfrowych, wnosząc do niej nową wiedzę i umiejętności.

Skuteczne i strategiczne wsparcie ze strony zespołu prawnego, który rozumie, jak przeprowadzić udane przejęcie lub inwestycję technologiczną, może mieć decydujące znaczenie. Pozwala przyspieszyć proces, zidentyfikować ryzyko i zarządzać nim, budować i utrzymywać relacje oraz zmaksymalizować korzyści handlowe.
Mamy bogate doświadczenie w doradzaniu kupującym, sprzedającym i inwestorom w transakcjach fuzji i przejęć w branży technologicznej. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę w ramach jednego zespołu, niezależnie od tego, czy transakcja ma zasięg lokalny czy międzynarodowy. Specjaliści z naszych biur na świecie współpracują ze sobą i skutecznie realizują transakcje naszych klientów.

Nasza praktyka zajmująca się funduszami venture capital doradza również firmom w zakresie korporacyjnych inwestycji venture capital oraz partnerstw strategicznych, które stanowią podstawę strategii transformacji cyfrowej w firmach naszych klientów.

Nasze doświadczenie obejmuje również szersze zagadnienia prawne związane z inwestycjami technologicznymi, takie jak kontrola inwestycji zagranicznych w zakresie strategicznych technologii, ocena strategii firmy przejmowanej w zakresie własności intelektualnej, identyfikacja obowiązków zarządczych spoczywających na członkach zarządu w związku z procesami cyfryzacji przedsiębiorstwa, czy też wspieranie integracji specjalistów z branży technologicznej z pracownikami firmy przejmowanej. 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z jednym ze specjalistów Osborne Clarke.

Strategic Tech Investments and M&A

Related Insights

Article list

Connect with one of our experts