Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz międzynarodowa kancelaria prawna Osborne Clarke podpisały list intencyjny o współpracy w dziedzinie ESG, w ramach której w nadchodzącym roku akademickim 2023/2024 zostanie uruchomiony unikatowy w skali kraju szeroki program MBA w zakresie ESG. Wspólnie realizowany kierunek przyczyni się do upowszechniania wiedzy oraz rozwoju profesjonalnych kompetencji w obszarze ESG, który staje się coraz ważniejszym elementem strategii biznesowej firm. 

Z procesów zachodzących w gospodarce światowej, w tym w Unii Europejskiej, wynika dość klarownie, że dalsze funkcjonowanie biznesu nie może się odbywać bez przestrzegania zasad odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wynika to m.in. z rosnącej presji i oczekiwań konsumentów, inwestorów i regulacji prawnych. Znajomość ryzyk, wyzwań związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym staje się niezbędnym elementem wiedzy kadry menedżerskiej. Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, redefinicja strategii rozwoju wymagają znajomości zagadnień ESG.

radca prawny Agnieszka Oleksyn Wajda, kierownik programu MBA w zakresie ESG w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Doświadczenie w prowadzeniu od ponad 8 lat studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju oraz Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska z całą ostrością ukazuje szybko rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu ESG. Z tych względów, jak podkreśla Agnieszka Oleksyn-Wajda, zdecydowano się na opracowanie kompleksowego programu w tym obszarze, który przybierze formę studiów MBA. 

Nasze wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu programów edukacyjnych, współpraca z biznesem, organizacjami branżowymi, administracją, a także doświadczenie w badaniu rynku pozwalają nam na uwzględnienie najnowszych trendów oraz kierunków rozwoju, które są kluczowe w programach edukacyjnych. Kadra, która składa się z ekspertów praktyków z bogatym doświadczeniem, jest dodatkowym atutem tego kierunku. Niezmiennie też dużą wagę będziemy przywiązywać do tego, by program nastawiony był na budowanie kontaktów, networking oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów.

radca prawny Agnieszka Oleksyn Wajda, kierownik programu MBA w zakresie ESG w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Jako ośrodek akademicki, który swoje korzenie ma w naukach prawnych, ekonomii, zarządzaniu i finansach, patrzymy na politykę zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju jako dziedzinę, która absolutnie nie może być wyłączona z ich stosowania. We współpracy z kancelarią Osborne Clarke wprowadzamy znacznie mocniejszy, niż we wszystkich innych jednostkach edukacyjnych, akcent managerski ze szczególnym uwzględnieniem zrozumienia istoty prowadzenia biznesu wrażliwego klimatycznie i społecznie.

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego


Według dr Katarzyny Barańskiej, Liderki Praktyki Dekarbonizacji w warszawskim biurze Osborne Clarke, połączenie tak mocnych sił akademickich i doświadczenia prawników z globalnej sieci prawniczej daje unikatową możliwość kadrze zarządzającej i kierowniczej nabycia praktycznych kompetencji, obecnie bardzo pożądanych na rynku.

Nie mam wątpliwości, że obowiązki firm w ESG już za parę lat nie będą czymś nowym, lecz  codziennością, i warto do tej zmiany dobrze się przygotować.

dr Katarzyna Barańska, Partner, Szefowa Praktyki Dekarbonizacji


Program MBA ESG trwa 2 lata, co pozwoli na przekazanie wiedzy w możliwie najszerszym zakresie. Absolwenci będą legitymowali się wiedzą z zakresu ESG, ale również umiejętnościami analizy, opracowywania strategii biznesowych, sposobów skutecznego zarządzania. Szczegółowy program MBA ESG zostanie zamieszczony na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego na początku maja, wtedy też rozpocznie się rekrutacja na ten kierunek. 
 

Udostępnij
Komunikacja korporacyjna i kontakty prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i potrzebujesz komentarza naszych specjalistów, chętnie pomożemy. Nasz zespół skontaktuje cię z odpowiednią osobą. Zobacz pełną listę naszych międzynarodowych kontaktów prasowych według jurysdykcji tutaj.