Forum Odpowiedzialnego Biznesu i kancelaria Osborne Clarke nawiązały partnerstwo merytoryczne. Jego celem jest wspieranie firm partnerskich FOB w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z obszarem ESG, a szczególnie zieloną transformacją i ochroną środowiska. W ramach współpracy zaplanowano m.in. serię spotkań i szkoleń dotyczących najbardziej aktualnych tematów ESG, takich jak unijna taksonomia, dyrektywa CSRD, pakiet Fit for 55. We wspólnych działaniach nie zabraknie też tematyki ładu korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą - od 2000 roku - największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla tematyki ESG w Polsce. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB jest także jedynym przedstawicielem World Business Council for Sustainable Development w Polsce. FOB koordynuje również Kartę Różnorodności w naszym kraju.

Jedną z głównych inicjatyw FOB jest Program Partnerstwa, polegający na kompleksowym wsparciu firm, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Przyłączając się do programu stają się częścią społeczności promującej zrównoważony rozwój i wdrażającej jego założenia w praktyce.

Program Partnerstwa FOB opiera się na trzech elementach: po pierwsze - komunikacji i budowaniu relacji między firmami; po drugie - włączaniu Partnerów do działań organizacji; po trzecie - edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB i zrzeszonych przedsiębiorstw.

Stąd pomysł na nawiązanie współpracy z kancelarią Osborne Clarke, która na całym świecie, w sposób innowacyjny wspiera przedsiębiorców w procesach transformacyjnych, m.in. digitalizacji i dekarbonizacji. Działający w ramach tej kancelarii Zespół Dekarbonizacji kompleksowo wspiera firmy w zielonej energetyce i odnawialnych źródłach energii, rozwoju infrastruktury i wyzwaniach w obszarze ochrony środowiska. Udziela także fachowego wsparcia w tematyce związanej z pozostałymi elementami triady ESG - kwestiach społecznych i ładu korporacyjnego.  

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, również legislacji międzynarodowej i krajowej. Wspólnie z ekspertami Osborne Clarke przygotowaliśmy dla naszych Partnerów Strategicznych cykl spotkań, podczas których przybliżymy w sposób jak najbardziej praktyczny regulacyjne aspekty ESG i doradzimy, jak odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów.

- mówi Joanna Pietrzyk, menedżerka Programu Partnerstwa FOB.

 

Nawiązanie współpracy z tak doświadczoną instytucją jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla nas niezwykle ważny krok w kierunku wspierania kompetencji transformacyjnych firm działających na polskim rynku. Cieszymy się, że razem będziemy mogli pokazać Partnerom FOB nowoczesne i, jak widzimy, unikatowe na polskim rynku prawniczym podejście do wyzwań zielonej transformacji i ESG. Zgodnie z tą filozofią będącą elementem DNA Osborne Clarke na całym świecie, Partnerzy FOB będą mogli liczyć na całościowe podejście i interdyscyplinarny zespół prawników, bo o to chodzi m.in. w procesach dekarbonizacyjnych.

- dodaje dr Katarzyna Barańska, radczyni prawna, liderka Zespołu Dekarbonizacji Osborne Clarke.

Pierwsze spotkanie "Dekarbonizacja w niepewnych czasach, czyli jak poradzić sobie z nowymi obowiązkami i wyzwaniami" odbędzie się już 28 października. Będzie to okazja do rozmowy o tym, co nowego przyniosą w 2023 r. regulacje unijne takie jak taksonomia czy dyrektywa CSRD. Eksperci kancelarii pochylą się też nad prawodawstwem krajowym. Wskażą, jakie wymagania związane m.in. z emisjami i innymi aspektami oddziaływania na środowisko powinna spełnić firma. Celem cyklu spotkań jest wyposażenie przedsiębiorstw w praktyczną, rzetelną wiedzę dotyczącą kwestii prawnych z zakresu poszczególnych aspektów ESG.

Kolejne spotkania będą dotyczyć m.in. wyzwań społecznych stojących dziś przed biznesem oraz polityk i strategii ESG w kontekście ładu korporacyjnego.

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu zachęcamy do odwiedzenia strony https://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/jak-dolaczyc/ i kontaktu z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Udostępnij
Komunikacja korporacyjna i kontakty prasowe

Jeśli jesteś dziennikarzem i potrzebujesz komentarza naszych specjalistów, chętnie pomożemy. Nasz zespół skontaktuje cię z odpowiednią osobą. Zobacz pełną listę naszych międzynarodowych kontaktów prasowych według jurysdykcji tutaj.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów