The Built Environment

Jak zmienić śmieci w pieniądze? Ten, kto znajdzie odpowiedź na to pytanie, może stać się bogaty

Opublikowano 8th sie 2023

W dobie konsumpcjonizmu niezbędne jest ograniczanie ilości odpadów. Samo składowanie zarówno odpadów komunalnych, jak i tych produkcyjnych, jest nieefektywne. Dodatkowo szkodzi środowisku poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wody. Problemem są także tzw. dzikie wysypiska. 

Likwidacją dzikich wysypisk odpadów zajmuje się gmina, która jest odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdującymi się na jej terenie. Jeśli takie wypiska znajdują się na terenie prywatnym, odpowiada posiadacz odpadów, a ostatecznie właściciel nieruchomości.

Po nowelizacji przepisów w zakresie przestępczości środowiskowej, przekrętów powinno być znacznie mniej. W tym kontekście dr Katarzyna Barańska, partner, szefowa zespołu dekarbonizacji w Osborne Clarke, zauważa:

Nielegalny transport odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 12 lat, co wobec bieżących wydarzeń zmusza do refleksji, czy samo podwyższanie kar wystarczy, czy zaostrzenie prawa ma charakter prewencyjny i czy przedsiębiorcy prowadzący nielegalną działalność, widząc wysokie kary, obawiają się wskazanych w przepisach konsekwencji.

Coraz bardziej skomplikowane przepisy i ich rygoryzm np. w obszarze magazynowania odpadów nie jest rozwiązaniem dla podmiotów nielegalnie gospodarujących odpadami, które i tak tych przepisów nie będą przestrzegać. Niekoniecznie podnosząc bezpieczeństwo w obszarze gospodarki odpadami, zmiany te zasadniczo wpływają na koszty przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność legalnie i w związku z tym chcą się do zmian dostosować. Uważam, że potrzebujemy więcej działań kontrolnych i prewencyjnych ze strony organów środowiskowych zamiast zmian w kodeksie karnym.

*****

Więcej w artykule na stronie Forbes > artykuł

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?