All Insights

Showing 1 - 1 of 1
Intellectual property

Cicha rewolucja – zmiany w zakresie udzielania zabezpieczeń roszczeń w sprawach własności intelektualnej

W dn. 22 marca 2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego, a 31 marca 2023 r. ustawa została
05/04/2023