Intellectual property

Kara dla spółki i prezesa zarządu za stosowanie dark patterns

Opublikowano 13th paź 2023

Organ ochrony konsumentów nasila walkę z ciemnymi wzorcami, nakładając wysoką grzywnę na firmę produkującą suplementy diety.

Tick mark icon on a digital screen

Dark patterns to stosowane w aplikacjach i na stronach internetowych praktyki, które wykorzystują wiedzę o zachowaniach użytkowników, aby wpływać – w nieuczciwy sposób – na ich decyzje zakupowe.

W ostatnim czasie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę za takie nieuczciwe działania. To kolejna sprawa, w której polski organ nadzorczy ukarał przedsiębiorcę za wykorzystanie praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 5,1 mln zł na spółkę zajmującą się sprzedażą suplementów diety oraz karę w wysokości 110 tys. zł na prezesa zarządu tej spółki.

UOKiK stwierdził m.in., że:

  • wykorzystano środki porozumiewania się na odległość w sposób skłaniający klientów do płatnej subskrypcji suplementów diety bez ich wiedzy,
  • brakowało przekazania informacji o ukrytych kosztach dostawy produktów,
  • w niewłaściwy sposób oznaczono przycisk służący do internetowego składania zamówienia.

Należy pamiętać, że przedsiębiorstwom za takie zachowania może grozić kara do 10% obrotu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Ponadto nałożona może zostać na kadrę zarządzającą kara do wysokości 2 mln zł. Dotyczy to kadry, która umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę m.in. zbiorowych interesów konsumentów. Odnosi się to zarówno do obecnych, jak i byłych członków kadry zarządzającej.

Prezes UOKiK zapowiedział wzmożenie działań obszarze dark patterns.

Jak możemy Państwu pomóc?

W ramach Osborne Clarke oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Opracowujemy również procedury oraz opinie, a także prowadzimy szkolenia w obszarze dark patterns.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące dark patterns, zapraszamy do kontaktu.

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Interested in hearing more from Osborne Clarke?