Rozwój zrównoważonej infrastruktury

Jak wygląda rozwój gospodarczy i biznesowy w obliczu zagrożenia klimatycznego i ekologicznego?

Wzrost gospodarczy bez negatywnego wpływu na środowisko i potrzeba osiągnięcia zeroemisyjności wymagają, by wszystkie sektory zmieniły podejście do rozwój infrastruktury, rozwoju projektów budowlanych i zagospodarowania terenu. 
Wpływ danego projektu na klimat i środowisko, a także korzyści z niego płynące, są obecnie kluczowym priorytetem dla podmiotów finansujących i kierujących transformacją infrastruktury.

Współpracujemy z naszymi klientami przy projektach związanych z pozyskiwaniem, finansowaniem i rozwojem zrównoważonej infrastruktury przyszłości, budynków i zagospodarowania terenu.

Chociaż niektóre z tych projektów i modeli są już powszechnie stosowane, inne mają nowatorski i przełomowy charakter, np. projekty inwestycji w kapitał naturalny, produkcja / instalacje do uzupełniania paliwa wodorowego czy technologia niwelowania dwutlenku węgla. Nasi klienci zmierzając w kierunku zeroemisyjności, wymagają nowych regulacji prawnych oraz nowych sposobów finansowania i strukturyzacji.

Nasz zespół prawników ma doświadczenie, wiedzę i wyobraźnię, niezbędne by myśleć nieszablonowo i realizować bezprecedensowe, nowatorskie projekty.

Rozwój zrównoważonej infrastruktury

Related Insights